Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za povečanje snovne in energetske učinkovitosti podjetij s področja turizma

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti«, ki ga bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo predvidoma v petek. Vrednost javnega razpisa bo znašala dobrih 21,5 milijona evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, od tega bo kohezijski regiji Vzhodna Slovenija namenjenih dobrih 18 milijonov evrov in kohezijski regiji Zahodna Slovenija nekaj manj kot 3,5 milijona evrov.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij s področja turizma (MSP), in sicer s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter ukrepov za zmanjšanje rabe energije in snovi. Cilj javnega razpisa je zmanjšanje stroškov poslovanja in razvojnega zaostanka MSP.

Na javni razpis se bodo lahko prijavili MSP s celotnega območja kohezijske regije Vzhodna Slovenija in obmejnega problemskega območja v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, v katerega spadajo naslednje občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje-Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren-Kostanjevica, Preddvor, Renče-Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.