Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za boljše pogoje gospodarskih aktivnosti v Metliki

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Cona pri Pildu – 2. etapa«. Za projekt v vrednosti 1,4 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 375.000 evrov.

Namen projekta je komunalno opremiti in v operativno stanje vzpostaviti 1,86 hektara osrednjega dela poslovne cone Pri Pildu, od česar bo 1,08 hektara prostih uporabnih površin za gospodarstvo. Naložba obsega izgradnjo skupaj 360 metrov ceste in parkirišča za tovornjake, izgradnjo hodnika za pešce, cestne razsvetljave, 352 metrov fekalne kanalizacije ter 188 metrov vodovoda.

Novozgrajena komunalna infrastruktura bo domačemu gospodarstvu ponudila ustrezne pogoje za delovanje, rast in razvoj ter omogočila gospodarski razvoj občine Metlika in Bele krajine ter prispevala k nastanku novih delovnih mest, izboljšanju ekonomskega položaja občanov in k izboljšanju pogojev bivanja.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Občino Metlika.