Skoči do osrednje vsebine

Na Goričkem izlov signalnega raka na Kučnici

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Na Kučnici se signalni rak aktivno širi gor-vodno, dinamika pa za enkrat še ni znana. V reki so še prisotni jelševci, tamkajšnjo populacijo je potrebno primerno zaščititi. Rezultate monitoringa obeh rakov so predstavili v poročilu Zavratnik S. in Gregorc T., 2019. Monitoring in izlov signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v reki Kučnici. Zaključno poročilo. Inštitut Lutra, Ljubljana (pdf, 20 strani).

Park Goričko je objavil tudi poročilo Zakšek, B., N. Kogovšek & K. Vukotić, 2019. Inventarizacija invazivnih tujerodnih vrst rastlin na območju naravnih vrednot državnega pomena na območju Krajinskega parka Goričko. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju (pdf, 14 strani).