Skoči do osrednje vsebine

Brošura o invazivnih tujerodnih vrstah na Ljubljanskem barju

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Krajinski park Ljubljansko barje je med prebivalce razposlal brošuro Jernej Jogan idr.: Invazivne tujerodne vrste na Ljubljanskem barju (pdf, 16 strani). V njej predstavljajo ukrepe, ki lahko pripomorejo k njihovem obvladovanju. Hkrati prebivalce prosijo, da jim sporočajo svoja opažanja invazivnih tujerodnih vrst in s tem omogočite, da se bolje spoprimejo z njihovim omejevanje.