Skoči do osrednje vsebine

Minister Simon Zajc: »Krožno gospodarstvo mora postati nov model, če želimo ohraniti naravno okolje«

Minister za okolje in prostor Simon Zajc na Bledu gosti Mednarodno konferenco o krožnem gospodarstvu »Krožno gospodarstvo v regiji – povezani za trajnost in rast«. Konference, ki poteka v okviru 25. Srečanja Mednarodnega panela za vire (IRP), je med drugim po video nagovoru pozdravil tudi komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella. Konference se udeležujejo tudi bivša brazilska ministrica za okolje ter sopredsedujoča IRP Izabella Teixeriro in nekdanji komisar za okolje ter drugi sopredsedujoči IRP Janez Potočnik.

Minister Simon Zajc je v uvodnem nagovoru poudaril: »V Sloveniji smo se odločili, da je prehod v krožno gospodarstvo strateški cilj, ki je nujen za ohranjanje gospodarske konkurenčnosti in kvalitete življenja. Pri tem je pomembno, da sodelujemo vsi. Krožno gospodarstvo pa je seveda proces, ki zahteva spremembe v celotni družbi, na vseh področjih. Slovenija ima močne ambicije pri implementaciji krožnega gospodarstva, z organizacijo te konference smo želeli izkušnje deliti tudi z državami jugovzhodne Evrope.«

Komisar Karmenu Vella je v video nagovoru pozdravil vse udeležence in izpostavil pomembnost ustrezne zakonodaje ter v nadaljevanju tesnejšega sodelovanja med državami. »V tem mandatu Komisije smo prvič pripravili zelo pomembne predpise na področju krožnega gospodarstva, kot je odpadkovna zakonodaja, strategija za plastiko, odpadki v morju in zakonodaja za omejitev plastike za enkratno uporabo.«

»IRP si prizadeva za globalno delovanje za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, da se zmanjšajo razlike med državami«, je povedala Izabella Teixeiro. Pri tem je izpostavila, da si moramo prizadevati za večjo proaktivnost in trajnost narediti za novo vrednoto družbe.

Nekdanji okoljski komisar in sopredsedujoči IRP Janez Potočnik je v svoji predstavitvi orisal nujnost odvojitve gospodarske rasti od rabe virov in okoljskih učinkov, če želimo spremeniti ekonomski sistem. Podatki namreč kažejo, da vsa leta ob rasti gospodarskega kapitala, naravni kapital pada. Proizvodni kapital je precenjen, človeški podcenjen, naravni kapital pa sploh ni (o)cenjen.

Paul Ekins (član IRP, Institute for Sustainable Resources and University College iz Londona), Maarten Hajer (član IRP, Utrecht University) in Jeff Herrick (član IPR, US Department of Agriculture, University of Colorado, New Mexico State University) so v svojih predstavitvah podrobneje pojasnili kakšna bo lahko snovna učinkovitost, urbana prihodnost in inovativno načrtovanje rabe zemlje. Med drugim so izpostavili, da bo treba omejiti širjenje mest, da lahko znatno izboljšamo rabo virov in z različnimi ukrepi izboljšamo potencial obdelovalne zemlje.

V nadaljevanju je potekala izmenjava izkušenj o aktivnostih na področju krožnega gospodarstva v posameznih državah in možnih nadaljnjih korakih. Minister Simon Zajc; Goran Trivan, minister za okolje Republike Srbije; Christian Holzer, generalni direktor Zveznega ministrstva za trajnost in turizem iz Avstrije; Milan Chrenko, generalni direktor Ministrstva za okolje iz Slovaške; Fatmir Matoshi, minister za okolje in prostor Republike Kosovo; Vladislav Smrž, namestnik ministra za okolje iz Češke; Dragan Asanović, generalni direktor Ministrstva za trajnostni razvoj in turizem iz Črne Gore so se strinjali, da po državah obstajajo dobre prakse s področja krožnega gospodarstva, ki pa bi jih bilo treba v večji meri promovirati in deliti, tako, kot je prinesla ta konferenca.

V popoldanskem času so slovenske izkušnje predstavili: Janja Kreitmeyer McKenzie iz Ministrstva za okolje in prostor – Novi modeli upravljanja; Ladeja Godina Košir, predsedujoča evropski platformi deležnikov v krožnem gospodarstvu in direktorica Circular Change Slovenija – Vloga krožnih vročih točk ter Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager – Poslovne priložnosti pri prehodu na zeleno.

Na koncu konference je minister Simon Zajc predstavil zaključke – poseben pomen pri doseganju dobrih rezultatov ima regijsko sodelovanje in vključevanje vseh deležnikov; vlade imajo pomembno vlogo, vendar morajo to znati predstaviti javnosti, ki bo te ukrepe podpirala; Slovenija bo stičišče za izmenjavo dobrih praks in izkušenj v naši regiji.

Dogodek objavljen na FB