Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Pikalo na Računsko sodišče naslovil predlog za revizijo poslovanja vseh javnih visokošolskih zavodov

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V izogib različnim dvomom o domnevnem negospodarnem poslovanju javnih univerz oziroma visokošolskih institucij, ki se v zadnjem času porajajo v javnosti, je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo na Računsko sodišče RS, v skladu s 25. členom Zakona o računskem sodišču, naslovil predlog za uvedbo revizije poslovanja vseh javnih visokošolskih zavodov.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport se vseskozi odločno zavzemamo za transparentno in namensko rabo javnih sredstev. To velja tudi za javne univerze in njene članice. V skladu z obstoječo zakonodajo ministrstvo opravlja nadzor nad zakonitostjo dela javnih visokošolskih zavodov v skladu s posebnimi predpisi ter o svojih ugotovitvah obvešča pristojne organe. Računsko sodišče RS pa lahko revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev, torej tudi javnih univerz, v kontekstu pravilnosti in smotrnosti poslovanja.

Univerze morajo s sredstvi ravnati transparentno in gospodarno. V primeru kakršnihkoli nepravilnosti morajo pristojni organi ustrezno ukrepati. Nedopustno je, da bi se morebitne nezakonitosti in nepravilnosti prikrivale. V izogib različnim dvomom o domnevnem negospodarnem poslovanju javnih univerz oziroma visokošolskih institucij, ki se v zadnjem času porajajo v javnosti, je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo na Računsko sodišče RS, v skladu s 25. členom Zakona o računskem sodišču, naslovil predlog za uvedbo revizije poslovanja vseh javnih visokošolskih zavodov.

Prepričani smo, da bodo opravljene revizije (celostni pregled gospodarnega ravnanja in smotrnosti, namenskosti ter zakonitosti porabe vseh proračunskih sredstev, ki jih pridobijo javni visokošolski zavodi) pripomogle k odpravi dvomov in nejasnosti glede delovanja in poslovanja javnih visokošolskih zavodov.