Skoči do osrednje vsebine

Prenovljena Muzejska hiša v Semiču

S sklopu partnerskega meddržavnega projekta Misterion smo v Semiču svečano odprli vrata obnovljene Muzejske hiše Semič in Centra narave Bele krajine z novo stalno razstavo. Muzejska stavba z izjemno, edinstveno in atraktivno ter tudi poučno razstavo predstavlja zanimivo in poučno točko za obiskovalce projektnega območja vseh generacij, njena obnova pa je bila v okviru projekta MISTERION sofinancirana iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška.

1 / 4

Dogodka so se udeležili predstavniki projektnih partnerjev, različni deležniki projekta ter predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), v okviru katere se izvajajo programi čezmejnega sodelovanja Interreg. 

»Programi čezmejnega sodelovanja so namenjeni reševanju skupnih izzivov, ki presegajo državne meje, kjer smo lahko učinkoviti le, če sodelujemo,« je poudaril Dimitrij Pur, vodja Organa upravljana (SVRK). »Današnji projekt MISTERION dokazuje, da se sodelovanje v praksi izplača in to konkretno za ljudi. Obmejno območje, bogato z naravno in kulturno dediščino, bomo ohranili in uspešno promovirali le, če bomo to naredili skupaj s sosedi. Program sodelovanja Slovenija – Hrvaška sodi med najuspešnejše na ravni EU, to pa brez iskrene želje po sodelovanja več kot 230 sodelujočih hrvaških in slovenskih partnerjev ne bi bilo mogoče,« je še povedal.

Na novo opremljena muzejska hiša omogoča razkritje novih raziskav, raziskovalcem in naravovarstvenikom ter drugim institucijam, šolam z novimi učnimi priročniki in čezmejno tudi po svetu, ker sta Jalžićeva školjka Kongeria in človeška ribica edinstveni na svetu.

Glavni cilj projekta je ohraniti in povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine ter razviti trajnostni turistični produkt, ki bo obiskovalcem omogočal drugačno doživetje skrivnosti podzemnih voda in bo vključeval elemente ozaveščanja obiskovalcev o pomenu trajnostne rabe naravnih in kulturnih virov. Projekt bo predstavil zadnja spoznanja o vlogi človeka skozi evolucijo (arheološka izkopavanja) in podzemnim življenjem, o skrivnostih kraških voda z razkritjem edine živeče podzemne školjke na svetu Jalžićeve kongerije, do katere dostopajo le potapljači, predstavljena bo tudi skrivnostna človeška ribica.

Projekt MISTERION traja 30 mesecev in se konča decembra 2019. Vreden je približno 1.237.000 evrov, Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška financira 85 odstotkov. Vodilni partner projekta je občina Semič, ostali partnerji pa so še občini Kamanje in Metlika ter Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis in Kompas Novo mesto d.o.o..