Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jernej Pikalo: »Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco bo postavil Slovenijo v vrh tehnološkega dogajanja.«

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je danes, 25. oktobra, potekal posvet o postavitvi in vlogi Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI). Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav, tehnologije in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljajo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.

Po izjemnem uspehu 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki ga je Slovenija gostila septembra 2017 in s tem povezanim dvigom prepoznavnosti Slovenije v globalnem okolju, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport maja 2018 podalo pobudo za ustanovitev t.i. Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (II. kategorija).

Današnji dogodek je bil namenjen izmenjavi strokovnih izhodišč in pogledov na delovanje centra ter povezavi vseh deležnikov na področju umetne inteligence v RS. Minister dr. Jernej Pikalo je v uvodnem nagovoru med drugim poudaril, da center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja Vlade RS in UNESCO v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, kjer smo se uveljavili kot globalna in vodilna država na tem področju. »Ta center bo postavil Slovenijo v vrh tehnološkega dogajanja. Tudi v tujini opažam, da zaradi dela in uspehov slovenskih znanstvenikov Slovenija pridobiva na ugledu.«

Bodoči center bo združeval različne deležnike s širokim spektrom znanj iz celega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja UI. Center bo presegal meje Slovenije in meje Evrope. Vladam, (mednarodnim) organizacijam, drugim ustanovam in širši javnosti bo zagotavljal ustrezno strokovno podporo pri sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja.

Dokončna odločitev o ustanovitvi centra bo sprejeta na zasedanju generalne konference UNESCO novembra 2019. Slovenija bo center predvidoma ustanovila v začetku leta 2020.