Skoči do osrednje vsebine

Državna sekretarka dr. Nevenka Ribič nagovorila udeležence Slovenskih regionalnih dni

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Državna sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko dr. Nevenka Ribič je nagovorila udeležence Slovenskih regionalnih dni.

1 / 2

Letos regionalni dnevi potekajo v Goriški regiji, natančneje v Bovcu, pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«. Državna sekretarka je izpostavila, da tudi v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pozdravljamo letošnjo temo, ki je še kako pomembna in aktualna, saj v Sloveniji poteka demografski prehod v družbo z naraščajočim deležem starejšega prebivalstva in se bo v prihodnjih desetletjih še povečal. Kot je dejala, je pred Slovenijo zato še mnogo izzivov na tem področju.

Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, ki poteka vsako leto z namenom  izboljšanja regionalnega razvoja skozi tematiko, ki je izpostavljena. Dvodnevni posvet na temo demografskih sprememb in regionalnega razvoja je namenjen predstavnikom ministrstev in drugih institucij, ki so vključeni v pripravo in implementacijo demografskih politik. Osrednja tema prvega dela dogodka je namenjena spodbujanju razvoja na obmejnih območjih, medtem ko bo drugi dan posvečen demografskim spremembam tako podeželskih kot urbanih območij.

Dogodek organiziramo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Slovenski regionalni razvojni sklad, Združenje regionalnih razvojnih agencij in SVRK.