Skoči do osrednje vsebine

8. Zasedanje pogodbenic Okvirnega sporazuma o sodelovanju v Savskem bazenu

V Sarajevu je potekalo 8. zasedanje pogodbenic Okvirnega sporazuma o sodelovanju v Savskem bazenu (OSSB). Države pogodbenice (Bosna in Hercegovina, Republika Hrvaška, Republika Srbija in Republika Slovenija) so največ pozornosti namenile pomembnosti vzpostavitve Sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v porečju Save, ki zaznavno zmanjšuje tveganje pred poplavami v regiji in je sodobno orodje za prilagajanje na podnebne spremembe.

Slovenija se je podobno kot ostale pogodbenice zavzela za čimprejšnji podpis Memoranduma o soglasju o vzpostavitvi sistema za napovedovanje poplav in opozarjanje v porečju Save in pogodbenice povabila na podpis memoranduma v Slovenijo. Slovenija se je prav tako zavzela za nadaljnjo krepitev sodelovanja z mlado generacijo pri pripravi sodobnih načrtov upravljanja vodnih virov v porečju Save. Pogodbenice so bile obveščene, da bo Slovenija za ta namen v letu 2020 organizirala že drugo mednarodno konferenco za okrepitev sodelovanja med generacijami za prilagoditev na podnebne spremembe.