Skoči do osrednje vsebine

Kemisu izdana delna odločba za objekt C

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Gradbena inšpektorica Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) je 14. oktobra, Kemisu, d. o. o., izdala delno odločbo za objekt C, s katero se zavezancu odreja, da mora takoj po vročitvi odločbe ustaviti gradnjo nelegalnega objekta ter da nelegalni objekt na svoje stroške odstrani do 15. aprila 2020.

V inšpekcijskem postopku je bilo ugotovljeno, da je Kemis, d. o. o., lastnik in uporabnik podzemnega armiranobetonskega objekta za zajemanje vode in nadzemnega kontejnerja iz montažnih panelov (objekt C), za katera nima ne gradbenega, ne uporabnega dovoljenja. Gradbeni zakon smatra tak objekt za nelegalen objekt.
Gradbeni zakon določa, da za nelegalni objekt gradbeni inšpektor odredi takojšnjo ustavitev gradnje ter določi rok, v katerem mora inšpekcijski zavezanec tak objekt odstraniti na svoje stroške. Opozoriti ga mora, da se bo v premeru neizpolnitve te obveznosti začel postopek izvršbe, ki se bo opravil po drugih osebah ali s prisilitvijo.

Če je nedovoljen objekt priključen na gospodarsko in javno infrastrukturo, gradbeni inšpektor naloži upravljalcu, da ga jih odklopi (razen, če so potrebni za izvršitev inšpekcijskih ukrepov ali pridobitev predpisanih dovoljenj.