Skoči do osrednje vsebine

Jedrske in raketne grožnje v ospredju Natove letne konference o orožjih za množično uničevanje

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Posebni odposlanec ministra za zunanje zadeve za nadzor oborožitve, razorožitev in neširjenje orožja, veleposlanik Andrej Benedejčič, se v Bruslju udeležuje Natove konference o orožjih za množično uničevanje. Gre za letni dogodek, ki priča o zavzetosti Severnoatlantskega zavezništva pri zagotavljanju transparentnosti in predvidljivosti na vojaškem področju. Tokratno srečanje je posvečeno predvsem pripravam na Pregledno konferenco Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ki bo sredi naslednjega leta v New Yorku, kot tudi preučitvi nove varnostne realnosti po nedavnem prenehanju Pogodbe o raketah srednjega in krajšega dosega (INF).

Veleposlanik Benedejčič je na srečanju povedal, da je Slovenija zavezana procesu NPT in uspešni izvedbi prihajajoče pregledne konference. Pri tem je izpostavil prepričanje slovenske strani, da je za takšen rezultat potreben uravnotežen pristop k vsem trem stebrom NPT, tj. neširjenju jedrskega orožja, jedrskemu razoroževanju in miroljubni uporabi jedrske energije. Zato je izrazil zadovoljstvo nad dejstvom, da sta iniciativi kot sta Pobuda za dosego okolja, ki bi bilo spodbudno za jedrsko razoroževanje (CEND), in stockholmski »stepping stones«, že privedli do konstruktivnega dialoga in izmenjave mnenj med različnimi deležniki.

Obenem je tudi izpostavil slovensko stališče, da si še posebej tretji steber NPT zasluži večjo pozornost celotne mednarodne skupnosti. V zvezi s tem je poudaril, da Slovenija kot ena od samo tridesetih držav s celovitim jedrskim civilnim programom aktivno prispeva pri izvajanju programov tehnične pomoči v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) na Dunaju. Tam se je lansko leto kot kofacilitatorka za računski mehanizem IAEA tudi aktivno in uspešno vključila v zagotovitev nemotenega nadaljnjega delovanja sklada za tehnično sodelovanje. Zato tudi pričakuje, da se bo pregledna konferenca ustrezno posvetila pomembnemu vprašanju miroljubne uporabe jedrske energije.

Zasedanje se bo nadaljevalo 23. oktobra, ko bo udeležence konference nagovoril tudi generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg.

Nagovor Generalnega sekretarja NATO Jensa Stoltenberga na konferenci in razprava za javnost.