Skoči do osrednje vsebine

Izredni nadzor okoljskega inšpektorja v Saubermacherjevem centru za ravnanje z odpadlki v Lenartu

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Ljubljana, 22. 10. 2019. Okoljska inšpektorica je včeraj opravila izredni inšpekcijski pregled v industrijskem objektu podjetja Saubermacher v Lenartu, kjer je v nedeljo proti večeru zagorelo na zunanji deponiji mešanih odpadkov, na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Saubermacher na lokaciji v Lenartu izvaja zbiranje mešanih komunalnih odpadkov kot izvajalec javne službe za koncesijske občine. Ima pridobljeno Potrdilo o vpisu zbiralcev pri Agenciji RS za okolje za skladiščene nenevarnih odpadkov v skupni količin 4.200 ton in ni v sklopu IED naprave, ki se tudi nahaja na omenjenem naslovu.

Do požara (samovžiga) je prišlo na prostoru začasnega skladiščenja mešanih komunalnih odpadkov, pred predajo v obdelavo. Po oceni, je zgorelo 10 ton mešanih komunalnih odpadkov.

Zavezanec - upravljalec IED naprave Saubermacher je o izbruhu požara obvestil okoljsko inšpekcijo in požarno inšpekcijo. Na izrednem inšpekcijskem nadzoru, ki ga je okoljski inšpektor opravil, 21. 10. 2019, je bilo ugotovljeno, da se trenutno na lokaciji skladišči 497 ton mešanih komunalnih odpadkov, kar je precej manj količine, ki bi jo lahko skladiščil v Centru za ravnanje z odpadki v Lenartu.

Do iztekanja požarnih vod v okolje ni prišlo. Bile so zajete v usedalniku s prostornino 180 m3. Upravljalec jih bo predal na čistilno napravo kot odpadek. Začeli so tudi z vzorčenjem požarnih vod. Z rezultati bodo seznanili okoljsko inšpekcijo.
Inšpektor je ugotovili, da IED naprava - obrata za sortiranje embalaže, obrata za razstavljanje IMV in ostalih skladiščnih manipulativnih prostorov ni bila poškodovana in da se preostali del dejavnosti odvija nemoteno.

Status samih odpadkov se ni spremenil. Tako bodo v okviru načrta nadaljevali z njihovim odvozom do centrov za obdelavo.

Glede na ugotovitve stanja na lokaciji CRO Lenart, po požaru ni bilo razlogov za ukrepanje.