Skoči do osrednje vsebine

S sredstvi Evropskega socialnega sklada v Sloveniji izvajamo številne aktivnosti za spodbujanje poklicnih spretnosti

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Danes se zaključuje Evropski teden poklicnih spretnosti. Po celotni Evropi so številne organizacije gostile prireditve in dejavnosti, ki poudarjajo prednosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter razvoj različnih poklicnih spretnosti. Dogodek je dobra priložnost za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad do danes potrdili različne javne razpise in programe za spodbujanje poklicnega usposabljanja v višini 40,5 milijona evrov Evropskega socialnega sklada (ESS).

Med pomembnejšimi je javni razpis Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022, ki se izvaja od junija 2018. Namen 16,8 milijona evrov vrednega javnega razpisa, za katerega je ESS prispeval 13,5 milijona evrov, je prenova sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Z javnim razpisom se financira programe usposabljanja in izpopolnjevanja, programe za pridobitev dodatnih kvalifikacij, programe za pridobitev višje strokovne izobrazbe in prekvalifikacije na področju srednjega strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja, programe za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije in prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Načrtuje se, da bo v izvajanje teh programov vključenih najmanj 17.640 udeležencev, najmanj 85 odstotkov vseh vključenih udeležencev pa naj bi program tudi uspešno zaključilo. 

Naj izpostavimo tudi program Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2018–2022, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada RS. Za 21,4 milijona evrov vreden program ESS prispeva 17,2 milijona evrov. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov in uvedbe novih modelov praktičnega usposabljanja v šolah se krepi sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake in študente višjega strokovnega izobraževanja. V programu sodeluje 63 šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja, od tega v vzhodni kohezijski regiji  40 in v zahodni kohezijski regiji 23.

V Centru RS za poklicno izobraževanje izvajajo projekt Promocija poklicnega izobraževanja 2016–2020. Za 1,8 milijona evrov vreden projekt ESS prispeva 1,4 milijona evrov. Njegov namen je povečati privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja, in sicer preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, organizacija tekmovanj, oglaševanje in druge aktivnosti za izboljšanje ugleda in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Poudarek je na krepitvi sodelovanja med mladimi strokovnjaki, šolami in podjetji, katerega cilj je promoviranje poklicnega in strokovnega izobraževanja ter socialnega partnerstva. Projekt spodbuja karierni razvoj najbolj talentiranih mladih s poklicno in strokovno izobrazbo. Promocijski učinek tekmovanj, kot so SloSkills in EuroSkills namreč dolgoročno prispeva k dvigovanju odličnosti v srednjih poklicnih in strokovnih šolah in hkrati tudi k popularizaciji poklicev, v katerih Slovenija organizira nacionalna tekmovanja (SloSkills) oziroma se udeležuje tekmovanj EuroSkills. Na slednjem je v začetku decembra na Švedskem slovenski dijak osvojil srebrno medaljo v kamnoseštvu, v informatiki in stavbnem mizarstvu pa so dijaki domov prinesli medalje za odličnost.

V Centru RS za poklicno izobraževanje izvajajo tudi petletni projekt Prenova poklicnega izobraževanja 2016–2021. Za 1,7 milijona evrov vreden projekt ESS prispeva nekaj manj kot 1,4 milijona evrov. Projekt je namenjen razvoju modelov praktičnega usposabljanja, ki bodo prilagojeni razmeram in potrebam v Sloveniji. Gre za razvoj in pilotno vpeljavo dveh novih modelov srednjega poklicnega izobraževanja, ki se bodo izvajali v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji in podjetji. V okviru projekta bo prenovljenih 30 izobraževalnih programov in usposobljenih 500 strokovnih delavcev na zbornicah v javnih zavodih, sindikatih in šolah za izvajanje modelov in vzpostavljen register učnih mest.

Poklicno izobraževanje in usposabljanje zavzema torej pomembno vlogo pri zagotavljanju spretnosti, znanja in kompetenc, potrebnih na trgu delovne sile in velik delež se financira preko ESS.