Skoči do osrednje vsebine

Minister Simon Zajc: »Obvladati tveganja pomeni, v kar največji možni meri, izogniti se naravnim nesrečam v prihodnje, kar je naš strateški cilj, pravzaprav želeno stanje«

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Minister za okolje in prostor Simon Zajc je nagovoril udeležence 10. dneva Alpske konvencije, ki poteka v okviru Bogatajevih dnevov Zaščite in reševanja. Tema letošnjega Dneva Alpske konvencije je obvladovanja tveganj naravnih nevarnosti.

Minister Zajc je izpostavil, da obvladati tveganja pomeni, v kar največji možni meri, izogniti se naravnim nesrečam v prihodnje, kar je naš strateški cilj, pravzaprav želeno stanje. Pretekla dogajanja in poročila o naravnih nesrečah v Sloveniji in drugod po Evropi nas opominjajo, da je to zahtevna dolgoročna naloga, h kateri je treba bolj intenzivno pritegniti različne deležnike, pa tudi zainteresirano javnost. Povedal je, da so tudi naše dosedanje aktivnosti usmerjene v preventivo, vendar pa v danem obsegu z njimi najbrž ne bomo kos prihodnjim izzivom. Zaradi podnebnih sprememb, ki se v gorskem in ravninskem prostoru  odražajo na različne načine, se soočamo z vrsto negotovosti in nepredvidljivosti. Obvladovanje tveganj naravnih nevarnosti je tako še toliko bolj zahtevno in zahteva drugačne pristope in povezovanje.

Poudaril je, »da poleg zmanjševanja poplavne ogroženosti naše ministrstvo pokriva tudi prostorsko načrtovanje, ki ima kot v prihodnost usmerjena dejavnost pomembno vlogo, ker lahko prostorski razvoj usmerja tja, kjer sta ranljivost in izpostavljenost za tveganja naravne nesreča manjša. Za to pa v načrtovalskem procesu potrebujemo dobre strokovne podlage na osnovi zanesljivih in redno noveliranih podatkov, predvsem karte ogroženosti in ocene tveganj, pa tudi napovedi temperaturnih in padavinskih procesov.«