Skoči do osrednje vsebine

Letošnji Mednarodni dan krajin (20. oktober) naslavlja krajine in vode

Svet Evrope je 20. oktober razglasil za Mednarodni dan krajine. Letošnji, že tretji po vrsti, naslavlja »krajine in vode« ter pozornost usmerja predvsem v prepoznavanje pomena voda v krajini. Kakovostna krajina je dragocen potencial prostora, ki lahko močno prispeva k razvoju družbe in konkurenčnega gospodarstva. Krajine so vsakdanji življenjski prostor ljudi, so pomemben del človekovega okolja in kot take zvišujejo kakovost življenja.

Na pobudo Odbora ministrov Sveta Evrope je bila leta 2000 v Firencah v Italiji sprejeta Evropska konvencija o krajini, ki je mednarodni sporazum o varstvu, upravljanju in o načrtovanju krajin ter o ozaveščanju javnosti o pomenu krajin. V konvenciji izraz »krajina« pomeni območje, kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so plod delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in/ali človeških dejavnikov.  Obravnava naravno, podeželsko, mestno in primestno krajino, vključuje celinske in morske vode ter se nanaša se na izjemne, običajne in degradirane krajine. Konvencija podaja temeljne usmeritve za področje krajine, ki jih morajo države podpisnice pri razvojnih politikah, strategijah, programih in pri mednarodnem sodelovanju, upoštevati. Konvencijo o krajini je do danes podpisalo že 41 držav in od tega 39 tudi ratificiralo. Slovenija je konvencijo podpisala marca 2001, ratificirala julija 2003 in s tem jasno izrazila namero, da bo vidik varstva, upravljanja in načrtovanja krajin upoštevala v vseh procesih trajnostnega razvoja in varstva okolja.

 Letos se obeleževanju Mednarodnega dneva krajine pridružujejo parterji projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za krajinsko politiko, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor.  Na  zaključni konferenco projekta so  predstavili koncept Krajinske politike Slovenije, ki je zastavljen kot sistemski okvir za delovanje družbe na področju urejanja krajine. Prvi cilj tovrstnega delovanja je povečanje skrbi za varstvo in razvoj krajine kot zagotovilo za večjo kakovost bivanja, gospodarski razvoj in krepitev identitete. Strokovne organizacije, lokalne skupnosti in vse posameznike vabimo, da se pridružite praznovanju tretjega mednarodnega dneva krajine.

Več informacij