Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za digitalno transformacijo

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitvi o finančni podpori za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP«, ki ga bo danes objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za 12,4 milijona vreden javni razpis bo sredstva prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Cilji javnega razpisa so izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom, izboljšanjem kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih in povečanjem dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.