Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Marko Maver: »Odločitev za prehod na trajnostno mobilnost podjetja spada med odločitve, da delamo prave stvari za prihodnost«

Državni sekretar Marko Maver je nagovoril udeležence strokovnega dogodka »E-mobilnost in trajnostna mobilnost – priložnost za podjetja«. Izpostavil je, da odločitev za prehod na trajnostno mobilnost podjetja spada med odločitve, da delamo prave stvari, ne le za danes, ampak predvsem, ker je to pomembno za prihodnost.

Danes predstavlja družbena odgovornost podjetja, katere velik in pomemben del je tudi zavezanost podjetja k ravnanju, prijaznemu do okolja, dodana vrednost  in prednost na trgu, zato podjetja svoje zaveze do okolja zapišejo tudi kot poslanstvo podjetja. Podjetje lahko veliko pridobi z vlaganji v trajnostno mobilnost tudi na področju logistike, zato je pomembno, da podjetje v prvem koraku pripravi Mobilnostni načrt, ki vključuje  prometno analizo in strategijo lahko tako za zaposlene kot za izdelke oziroma storitve podjetja. Smernice za pripravo Mobilnostnih načrtov je februarja letos (2019) izdalo Ministrstvo za infrastrukturo, izdeluje pa se že kar nekaj pilotnih načrtov za podjetja. Tovrstni načrt lahko pomeni prihranke pri delovanju podjetja in izboljšanje mobilnosti zaposlenih. Ministrstvo za okolje in prostor  bo podprlo podjetja s sredstvi podnebnega sklada in preko razpisa Eko sklada sofinanciralo do 50 % stroškov priprave Mobilnostnega načrta. Razpis bo v kratkem objavljen na spletnih straneh Eko sklada. 

Državni sekretar je izpostavil, »da se zavedamo, da trajnostna mobilnost zahteva spremembo človeških navad. Menimo, da nam Mobilnostni načrt lahko da vzvode – spodbude, s katerimi lahko spremimo vrednote in preko njih mobilnostne navade. Prepričani smo, da je Mobilnostni načrt lahko pomemben strateški dokument in del usmeritve podjetja in da bo njegovo izvajanje pomenilo dolgoročno konkurenčno prednost, hkrati pa bo prispevalo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, kar je zaveza tako države kot tudi podjetij, ki se zavedajo svoje družbene odgovornosti.«Za podjetja pa so seveda predvidene tudi druge nepovratne spodbude; na voljo pa so že krediti in subvencije preko Eko sklada. Kreditiramo in subvencioniramo električne avtomobile različnih kategorij. Letos v okviru istega prej omenjenega razpisa predvidevamo tudi možnost subvencioniranja nakupa električnih polnilnih postaj za podjetja in zaposlene. Stabilnost električnega omrežja je tudi skrb države, zato bodo nepovratna sredstva namenjena pametnim polnilnim postajam, ki znajo izkoristiti ugodne pretoke električne energije.