Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za krepitev kompetenc mladih

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitvi o finančni podpori za javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«, ki ga bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo v kratkem. Za nekaj več kot dva milijona vreden javni razpis bo Evropski socialni sklad prispeval 1,6 milijona evrov. Za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija je namenjenih 1,2 milijona evrov, za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija pa nekaj manj kot 837.000 evrov.

Namen javnega razpisa, ki se prednostno nanaša na inovativne oblike mladinskega dela,  je krepitev aktivnega državljanstva za povečanje zaposljivosti mladih. S krepitvijo inovativnosti in kakovosti mladinskega dela se izboljšujejo tudi dobre prakse na presečišču mladinskega dela in sektorja zaposlovanja.

Za sredstva bodo lahko kandidirajo organizacije, ki delujejo v javnem interesu v mladinskem sektorju. Ciljna skupina so mladi, stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni. 

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.