Skoči do osrednje vsebine

Dodatno pojasnilo SVRK ob seznanitvi vlade z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ob današnji seznanitvi vlade z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2018 ponovno poudarjamo, da se ocena Sama Jereba nanaša zgolj na obdobje do konca leta 2018 in zajema pet skladov, od katerih dva spadata pod Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, medtem ko v sklopu evropske kohezijske politike obravnavamo tri sklade in sicer Kohezijski sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad.

Za SVRK je torej pomemben podatek, ki se nanaša na črpanje v okviru teh treh skladov. Skupna vsota počrpanih sredstev je ob koncu lanskega leta dosegala 16 odstotkov in se v zgolj devetih mesecih letošnjega leta dvignila na 26,2 odstotka. Iz česar je razviden več kot 10 odstoten napredek. Kar je za časovnico samega izvajanja evropske kohezijske politike v aktualnem obdobju, ko je do izteka perspektive še štiri leta, pravzaprav dober rezultat.

Na SVRK posebej izpostavljamo, da se ocena Evropskega računskega sodišča nanaša na zadnjo fazo porabe evropskih sredstev. Pred nami je še štiri letno obdobje v katerem je čas, da se sredstva počrpa in naj še enkrat poudarimo, da so projekti v polnem teku in bodo omogočili, da bo Slovenija počrpala vseh 3,068 milijarde evrov sredstev evropske kohezijske politike, ki jih lahko koristi do leta 2023.

Na SVRK bomo naredili vse za to, da na cilj prispemo s 100 odstotno porabo razpoložljivih sredstev.