Skoči do osrednje vsebine

S projekti čezmejnega sodelovanja do učinkovitejših rešitev na področju zdravstva

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo danes v Izoli skupaj s projektnimi partnerji projektov Programa sodelovanja Interreg Italija-Slovenija 2014–2020 gostili konferenco na temo krepitve medinstitucionalnega sodelovanja za učinkovitejše izvajanje storitev na področju zdravstva.

Projektni partnerji so na konferenci predstavili ključne rezultate projektov s področja zdravstva INTEGRA, CrossCare, Memori-net in SALUTE-ZDRAVJE, ki so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 

Na konferenci, ki se je udeležilo 70 udeležencev, so sodelovali številni predstavniki vladnih, nevladnih, stanovskih in projektno-partnerskih organizacij ter predstavnik Evropske komisije (EK). Balazs Lengyel iz Direktorata Evropske komisije za področje zdravja in zdrave prehrane (DG SANTE) je predstavil izsledke študije o čezmejnem sodelovanju na področju zdravstva za obdobje 2007–2017 in aktivnosti EK na področju zdravstva v čezmejnih regijah. Izpostavil je dve ključni pravni podlagi za izvajanje zdravstvenih storitev na čezmejnem teritoriju: Uredbo o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbo o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. Poudaril je, da je v pripravi tudi Uredba o čezmejnih mehanizmih, ki bi lahko pripomogla k reševanju čezmejnih ovir in oblikovanju skupnih rešitev.

Udeleženci dogodka so posebej izpostavili pomen učinkovitega medinstitucionalnega sodelovanja na področju zdravstvene in socialne oskrbe za dvig kakovosti življenja prebivalcev na čezmejnem območju in tudi širše.