Skoči do osrednje vsebine

Tujerodne vrste v gozdovih – dopolnili priročnik, mednarodna konferenca

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ekipa projekta LIFE ARTEMIS je v začetku leta 2019 posodobila opozorilni seznam tujerodnih vrst v gozdovih. Na seznam je bilo uvrščenih 13 novih vrst, 2 vrsti pa sta bili s seznama umaknjeni. Na opozorilni seznam je zdaj uvrščenih 58 rastlin, 15 žuželk, 14 gliv in 7 sesalcev. Vse nove vrste so opisane tudi v drugi, dopolnjeni izdaji Terenskega priročnika za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih, ki je izšel pri založbi Gozdarskega inštituta Slovenije, Silva Slovenica. 

Od 25. do 28. septembra 2019 so v Ljubljani gostili mednarodno konferenco LIFE ARTEMIS (povzetki, predstavitve).