Skoči do osrednje vsebine

Poštne storitve so zagotovljene vsem državljanom, tudi ranljivim skupinam

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojno za izvajanje nalog na podlagi Zakona o poštnih storitvah. Zakon med drugim ureja zagotavljanje, izvajanje in financiranje univerzalne poštne storitve ter uvaja pogoje za dostopnost do poštnega omrežja. Univerzalno poštno storitev predpisane kakovosti Pošta Slovenije d.o.o. zagotavlja vsem državljanom RS, in sicer v obsegu, kot ji to nalagata Zakon in Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve.

Univerzalna poštna storitev mora biti kljub preoblikovanju nekaterih poslovalnic Pošte Slovenije d.o.o. zagotovljena vsem državljanom, tudi in predvsem ranljivim skupinam. Ti lahko do poštnih storitev dostopajo na različne načine, med drugim lahko po telefonu naročijo obisk pismonoše na domu in opravijo določene poštne storitve. Univerzalna poštna storitev je v obsegu storitev in gostote poštnega omrežja v Sloveniji primerjalno z EU nadpovprečno visoka. Opozarjamo pa, da druge komercialne dejavnosti in siceršnje poslovanje Pošte Slovenije d.o.o. ni v pristojnosti Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kot je bilo mogoče napačno zaslediti v javnosti.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pristojno za  zakonsko predpisano zagotavljanje t.i. univerzalne poštne storitve (v nadaljevanju: UPS), ki se nanaša na sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk do mase 2 kg in do 10 kg, storitve priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne. Izvajalec UPS je Pošta Slovenije d.o.o, ki pa mora zagotoviti najmanj eno kontaktno točko, organizirano kot pošta ali pogodbena pošta, v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije – ne glede na spremenjene razmere na trgu v zadnjih letih. »Kontaktna poštna točka do največ 4,5 kilometra zračne razdalje mora biti zagotovljena 95 % prebivalcem Republike Slovenije in tu niso sprejemljivi nikakršni kompromisi,« opozarja minister Zdravko Počivalšek.

Minister torej opozarja, da mora Pošta Slovenije d.o.o. ne glede na optimizacijo poslovanja dosledno zagotavljati storitve UPN v skladu z zakonodajo. V primeru ukinitve kontaktne točke in vzpostavitve t.i. pismonoške pošte morajo imeti uporabniki še naprej zagotovljeno 5-krat tedensko dostavo na dom oz. naslov, določene storitve pa lahko opravljajo prek pismonoše. Gospodinjstva oz. uporabniki lahko po telefonu naročijo obisk pismonoše na njihovem domu zaradi naročila določenih storitev. V primeru, da želijo storitve opraviti še isti dan, morajo naročilo oddati najkasneje do 8. ure zjutraj oz. kadarkoli tekom delovnega časa pošte za naslednji dan.

Na podeželskem območju je po zaprtju kontaktne točke zagotavljanje poštnih in drugih storitev prek t. i.  pismonoške pošte še posebej prijazno do starejših ljudi in invalidov, skratka vseh kategorij prebivalstva, ki so kakorkoli omejeni pri gibanju oz. so manj mobilni. Storitve lahko namreč opravijo na svojem domu.

Ker ravno zaprtje posameznih poštnih poslovalnic predstavlja za državljane največjo spremembo na področju poštnih storitev, pojasnjujemo, da mora Pošta Slovenije d.o.o. pred zaprtjem poslovalnice pridobiti pozitivno mnenje in odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), ki dovoljuje zaprtje posamezne kontaktne točke.