Skoči do osrednje vsebine

V Mesecu prostora in ob svetovnem dnevu Habitata 2019 razmišljamo o kakovosti bivanja in dostopnosti stanovanj

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor je ob obeležitvi svetovnega dneva Habitata danes organiziralo okroglo mizo z naslovom: »Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja«, na kateri je sodeloval tudi državni sekretar Aleš Prijon. Vodila misel letošnjega Meseca prostora je Prostor živimo.

Po vsej Slovenji v njegovem okviru potekajo različni dogodki, ki osvetljujejo aktualna vprašanja prostorskega in urbanega razvoja pri nas. Današnji dogodek je namenjen tudi obeležitvi svetovnega dneva Habitata, ki smo ga sicer praznovali prejšnji ponedeljek (7. 10.). Organizacija združenih narodov namreč vsak prvi ponedeljek v oktobru namenja razmisleku o stanju mest, kakovosti bivanja in pravici vseh do ustreznega bivališča. Ob tem pa opozarja na odgovornost in zmožnost vseh nas, da oblikujemo uspešno prihodnost mest.  Letošnja svetovna tema dneva Habitata je krožno gospodarstvo z naslovom: »Mejne tehnologije kot inovativno orodje za pretvorbo odpadkov v bogastvo.« Za osrednjo temo našega dogodka smo izbrali prav tako aktualno temo - zagotavljanja dostopa do ustreznih, cenovno primernih stanovanj za vse. To je tema, ki je v samem bistvu dneva Habitat in se navezuje tudi na konkretni cilj 11. cilja trajnostnega razvoja: do leta 2030 vsem zagotoviti dostop do ustreznega, varnega in cenovno sprejemljivega prebivališča. 

Dogodek je bil sestavljen iz strokovnih predavanj, kjer so sodelovali predstavniki Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Zbornice za arhitekturo in prostor ter Fakultete za družbene vede. V nadaljevanju je sledila okrogla miza, kjer so sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon, direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec, župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin (tudi kot predstavnik Skupnosti občin Slovenije), profesor na Fakulteti za arhitekturo mag. Tadej Glažar ter predstavnica gibanja Kje bomo pa jutri spali? Maša Hawlina. Okroglo mizo je moderiral dr. Richard Sendi. Strokovna predavanja so obravnavala tematike kot so analiza izvajanja resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu, zagotavljanje primernih lokacij za javno najemno stanovanjsko gradnjo skozi vidik občinskega prostorskega načrta, zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja pri načrtovanju dostopnih stanovanj ter rezultate raziskave o vrednotah prebivalcev Slovenije glede bivanja.

Državni sekretar Aleš Prijon je poudaril, da z osnutkom novega Stanovanjskega zakona,  ki je danes šel v javno obravnavo, naslavljamo ravno povečanje fonda najemnih stanovanj in s tem povečano dostopnost stanovanj.  

Generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja  Barbara Radovan je izpostavila, da je pri zagotavljanju stanovanj nujno upoštevati prostorski kontekst. Nova stanovanja  je treba prednostno urejati na območjih, kjer so potrebe največje in zato gradnjo javnih najemnih stanovanj usmerjati v mesta in širša mestna območja. Medtem pa na podeželju dati prednost ukrepom za vzdrževanje kakovostnega stanovanjskega fonda, ki ohranja poseljenost in arhitekturno prepoznavnost teh območij. Ne smemo pozabiti, da morajo biti ob stanovanjih zagotovljeni tudi drugi pogoji za kakovostno bivanje ljudi - torej dostop do storitev, delovnih mest, kakovostnih odprtih prostorov in zlasti do javnega potniškega prometa.

Po vsej Slovenji sicer v tem mesecu potekajo različni dogodki, ki osvetljujejo aktualna vprašanja prostorskega in urbanega razvoja pri nas.

 Program dogodkov v Mesecu prostora

Svetovni dan Habitata.