Skoči do osrednje vsebine

Minister Zajc: »Predlog novega Stanovanjskega zakona zelo dobro naslavlja težave s katerimi se v zvezi s stanovanjsko problematiko soočamo v Sloveniji«

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Simon Zajc ter državni sekretar Aleš Prijon sta predstavila predlog novega stanovanjskega zakona, ki ga je ministrstvo danes podalo dalo v javno obravnavo. Minister Zajc je izpostavil, da predlog zakona zelo dobra naslavlja težave s katerimi se soočamo v Sloveniji v zvezi s stanovanjsko problematiko, in sicer predvsem glede dostopnosti do stanovanj za ranljive skupine.

Minister je izpostavil, da se nahajamo se v situaciji, ko primanjkuje najemnih stanovanj, zlasti takih, ki bi ranljivejšim skupinam omogočila reševanje stanovanjskega problema. Za rešitev teh dejstev  predlog zakona uvaja spremembo neprofitne najemnine v stroškovno najemnino, vzpostavitev javne najemniške službe, možnost višjega zadolževanja stanovanjskih skladov ter zakonska podlaga za ustanavljanje stanovanjskih zadrug. Sprememba iz neprofitne najemnine v stroškovno najemnino bo stanovanjskim skladom omogočila ustrezno vzdrževanje obstoječega fonda javnih najemnih stanovanj ter večji interes za investiranje v nova javna najemna stanovanja. Sistem subvencioniranja najemnin bo zagotavljal, da uvedba stroškovne najemnine ne bo finančno bremenila socialno ogroženih najemnikov. Na področju upravljanje večstanovanjskih stavb je pomembna novost ta, da se bodo pogodbe z upravniki spremenile iz pogodb za nedoločen čas na pogodbe za določen čas (največ za pet let) in da upravniki ne bodo več mogli samostojno upravljati z rezervnim skladom.   

V nadaljevanju je zakon podrobneje predstavil državni sekretar Aleš Prijon. Osnutek Stanovanjskega zakona bo v javni obravnavi 45 dni. Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si, do 28. 11. 2019.

 Objava zakona na e-demokraciji