Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan deklic priložnost za pregled uspehov in dosežkov

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Danes obeležujemo mednarodni dan deklic, ob katerem tokrat slavimo uspehe, ki so jih od sprejetja Pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje pred 25 leti in Konvencije o otrokovih pravicah pred 30 leti dosegle deklice same ali pa so jih drugi izborili z njimi ali zanje. V tem okviru bodo vse leto potekale aktivnosti pod sloganom Moč deklic: nepopisna in neustavljiva (GirlForce: Unscripted and Unstoppable).

Današnji dan je namenjen proslavitvi doseženega pri krepitvi položaja deklic in njihove moči ter spoštovanju njihovih pravic, čeprav so bile deklice kot posebna skupina v mednarodnih dokumentih prvič izrecno omenjene šele pred skoraj 25 leti, ko so bila na Četrti svetovni konferenci o ženskah leta 1995 v Pekingu sprejeta Pekinška deklaracija in Izhodišča za ukrepanje. Obveznost držav, da spoštujejo vse otrokove pravice brez razlikovanja, tudi ne glede na spol, pa je izpostavila Konvencija o otrokovih pravicah, sprejeta leta 1989.

Med globalnimi uspehi izpostavljamo, da se po podatkih OZN vse več deklic šola in šolanje tudi zaključi, vse manj se jih poroči ali pa rodi otroke, ko so še same otroci. Vedno več deklic pridobi znanje in sposobnosti za kvalificirano sodelovanje v svetu dela. Deklice rušijo meje in ovire, ki jih postavljajo stereotipi in izključenost, tudi ko gre za otroke s posebnimi potrebami in tiste, ki živijo v obrobnih skupnostih. Gibanja, ki jih vodijo deklice ali pa v njih sodelujejo, preprečujejo otroške poroke, spodbujajo izobraževanje deklic, se postavljajo po robu nasilju zaradi spola, zahtevajo ukrepanje zaradi podnebnih sprememb in se zavzemajo za pravice deklic, da lahko vstopijo v verske objekte ali javne prostore v času menstruacije.

V tem in naslednjem letu obeležujemo tudi nekatere druge obletnice, pomembne za krepitev položaja deklic in spoštovanje njihovih pravic. Letos tako mineva 25 let od sprejetja zgodovinskega dokumenta Mednarodne konference za prebivalstvo in razvoj, ki je leta 1994 v Kairu ženskam in deklicam priznala nekatere pomembne pravice, v naslednjem letu pa bo minilo pet let od sprejetja Agende 2030 za trajnostni razvoj, v kateri ženskam in deklicam ni posvečen le poseben cilj, ampak sta spodbujanje enakosti spolov in krepitev moči žensk in deklic vpeta tudi v vse ostale cilje trajnostnega razvoja.  

Izobraževanju in krepitvi ekonomske moči deklet (in žensk) namenjamo posebno pozornost tudi v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. V letu 2019 tako nadaljujemo s podporo dvema projektoma slovenskih nevladnih organizacij v Ruandi, namenjenima krepitvi moči žensk in deklet. Projekt "Izobraževanje in ekonomsko opolnomočenje ranljivih skupin žensk " izvaja Mirovni inštitut, projekt "Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi " pa Slovenska karitas. Poleg tega v letošnjem letu Slovenija namenja svoj prispevek Mednarodnemu odboru rdečega križa za odpravo spolnega nasilja v Demokratični republiki Kongo. V okviru projekta Naše pravice, ki je v letu 2019 potekal v Maroku, Egiptu in na Kosovu, pa skrbi, da so v aktivnosti izobraževanja za otrokove pravice enako vključene deklice in dečki.

11. oktober je za mednarodni dan deklic proglasila Generalna skupščina OZN leta 2011 z namenom osveščanja o pravicah deklic in prepoznavanja edinstvenih izzivov, s katerimi se soočajo. Slovenija bo še naprej v svojih zunanjepolitičnih dejavnostih opozarjala na ustrezen položaj in pomen spoštovanja pravic deklic, saj se zaveda tako njihove ranljivosti v določenih okoliščinah kot njihovega nujnega prispevka k izgradnji pravične, miroljubne in okolju prijazne družbe prihodnosti.