Skoči do osrednje vsebine

Predlog Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v enomesečno javno obravnavo podalo predlog Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna. Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si, do 11. 11. 2019.

Predlagani zakon daje osnovo za uresničitev ciljev, ki so predvsem zagotovitev posebnega varstva virov pitne vode z določitvijo vodovarstvenih območij za varstvo podzemne vode v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda, ki se uporabljajo ali so namenjeni za oskrbo prebivalcev v občinah Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna; zavarovanje zdravja ljudi in nemotena oskrba z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter izpolnitev obveznosti države v okviru direktive na področju vodne politike, na podlagi katere je treba zagotoviti varstvo vodnih teles za oskrbo s pitno vodo, da se prepreči poslabšanje njihove kakovosti in s tem zmanjša stopnja čiščenja, ki je potrebna za proizvodnjo pitne vode, kar se lahko izvede tudi z določitvijo vodovarstvenih območij za ta vodna telesa.

Predlagani zakon daje tudi pravno podlago za akt vlade (uredbo), s katero bodo nadalje določena notranja vodovarstvena območja z različnimi stopnjami varovanja.

Objava zakona na e-demokraciji