Skoči do osrednje vsebine

Pridružite se dogodkom v okviru oktobrskega Meseca prostora »Prostor živimo«

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Danes obeležujemo Svetovni dan Habitata. To je dan, ki ga je Generalna skupščina Združenih narodov leta 1985 posvetila mestom in naseljem ter opominu na nujnost zagotavljanja osnovnih pravic ljudi do ustreznih bivališč. Z njim se v Sloveniji pričenja Mesec prostora 2019, v katerem se bo že šesto leto zapored zvrstila vrsta različnih dogodkov, katerih skupna iztočnica je trajnostni prostorski razvoj. Vabljeni k sodelovanju in udeležbi na dogodkih.

Mesec prostora 2019 v oktobru povezuje vsebinsko raznolike dogodke, ki slikovito ponazarjajo letošnji osrednji slogan »Prostor živimo«. Zadevajo teme, ki odražajo večplastnost vloge in pomena prostora v vsakdanjem življenju ljudi in v družbi, od arhitekture, krajinske politike, zelenih površin, javnih prostorov, načrtovanja in urejanja igrišč, stavbne dediščine, prenove, gradnje stavb, odpornosti mest na podnebne spremembe, upravljanja z vodo v mestih, kakovosti bivanja in bivalnih pogojev, stanovanjske politike, zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za različne družbene skupine, za otroke, mlade, starejše, za osebe z okvarami vida, sluha in gibalno ovirane.

K obeležitvi Meseca prostora 2019 so se tudi letos pridružile številne organizacije, med njimi kar 60 vzgojno izobraževalnih ustanov in so skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) že šesto leto zapored sooblikovale pester program dogodkov in aktivnosti. Do konca oktobra se bodo v različnih krajih Slovenije zvrstile konference, okrogle mize, razstave, izobraževanja in delavnice in drugi dogodki, namenjeni različnim udeležencem - strokovni javnosti, otrokom in mladostnikom ter najširši javnosti.

Okrogla miza o zagotavljanju kakovostnih in dostopnih bivališč

MOP bo ob Svetovnem dnevu Habitata organiziral okroglo mizo z naslovom »Zagotavljanje kakovostnih in dostopnih bivališč: vloga različnih deležnikov za doseganje cilja«, ki bo potekala 14. oktobra ob 13.00, v dvorani »Veliki stolp« Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani.

 

Več informacij:

  • vse, ki načrtujete ali bi želeli v navedenem času organizirati dogodke, vabimo, da se obrnete na naslov: mop@gov.si in sporočite svoje namene oz. povprašate za več informacij;
  • program dogodkov v Mesecu prostora;
  • Svetovni dan Habitata.