Skoči do osrednje vsebine

Podnebno ambicijo je treba okrepiti tudi pri kratkoročnih ciljih, sicer ogljične nevtralnosti in omejitve segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija do 2050 ne bomo dosegli

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je danes v Luksemburgu udeležil zasedanja Sveta EU za okolje, namenjenega pripravi EU stališča pred Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) decembra letos v Čilu. Razprava je bila namenjena tudi evropski strateški dolgoročni viziji za podnebno nevtralnost gospodarstva »Čist planet za vse«, Sklepom Sveta o krožnem gospodarstvu ter Sklepom o prihodnjem 8. okoljskem akcijskem programu EU - “Skupno spreminjanje trendov”.

V okviru razprave o pripravah EU na decembrsko podnebno konferenco v Čilu se je minister Zajc  na  zasedanju zavzel za višjo raven  ambicij  glede izpustov toplogrednih plinov od sedanje, če želimo doseči zaveze Pariškega sporazuma ter upoštevati izsledke znanstvenega poročila IPCC glede omejitve segrevanja ozračja za 1,5 stopinje.  Dejal je,  da se od Evropske Unije, ki je vodilna na globalni ravni na področju boja proti podnebnim spremembam, pričakuje, da   svoje ambicije ustrezno okrepi. “Za Slovenijo je ključno, da Evropska unija čim prej doseže soglasje glede ničelne stopnje emisij do leta 2050, pri čemer bo pomembno zagotoviti  pravičen prehod v nizkoogljično družbo” . Minister se je pri tem se je zavzel za ustrezen evropski okvir za podnebno financiranje, kjer bo prav tako potrebno okrepiti prizadevanja za krepitev podnebnega financiranja držav v razvoju.  Tudi Slovenija je letos prvič prispevala v Zeleni podnebni sklad, kar načrtujemo tudi v prihodnjih letih. Minister je pozdravil tudi napoved bodoče predsednice Evropske komisije glede novega Zelenega načrta, za katerega je prepričan, da mora postati gonilo preobrazbe v nizkoogljično družbo do leta 2050.

Finsko predsedstvo in Evropska komisija sta pod točko razno predstavila tudi Sporočilo Evropske komisije za zaščito in obnovo svetovnih gozdov. Minister Zajc je ob tem poudaril, »da je globalna pozornost glede varovanja gozdov zelo pomembna, saj bodo imeli gozdovi ključno vlogo pri uravnoteževanju emisij.« Ob tem je izpostavil Slovenijo kot primer dobre prakse, in sicer  kar se tiče trajnosti in sonaravnosti upravljanja z gozdovi ter ponudil aktivno vlogo države pri sodelovanju in promociji praks trajnostnega upravljanja z gozdovi. 

 Ob robu zasedanja se je Minister Zajc na bilateralnem pogovoru sestal z generalnim direktorjem Direktorata za okolje Evropske komisije Danielom Callejo, kjer je predstavil  problematiko  velikih zveri v Sloveniji. Pojasnil je nujnost interventnega zakona, ki ga je bilo treba sprejeti za omejitev negativnih posledic namnožitve populacije rjavega medveda in volka v  Sloveniji.

Predstavnike Evropske komisije je povabil k sodelovanju v okviru  delovne skupine vseh deležnikov, ki  pripravlja novo strategijo upravljanja z velikimi zvermi. Minister je ob tem tudi obvestil Komisijo o naših prihodnjih prizadevanjih na EU ravni pri oblikovanju bolj prožnih smernic za upravljanje z velikimi zvermi.