Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v obdobju od januarja 2014 do konca junija 2019

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca junija 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Dokumenta bo vlada poslala Državnemu zboru RS.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca junija 2019 izdanih 434 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v vrednosti 2,4 milijarde evrov, kar je 78 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Od tega je 943,2 milijona evrov Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 743,4 milijona kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 702,9 milijonov evrov Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji. Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija na terenu izvajalo že za nekaj manj kot dve milijardi evrov oziroma 64 odstotkov programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih nekaj več kot 808 milijonov evrov, kar je 26 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca junija 2019 Evropski komisiji posredovala za 758 milijonov evrov zahtevkov za plačila oz. 25 odstotkov razpoložljivih sredstev. Do konca avgusta se je ta znesek povečal na 779 milijonov evrov

Stanje v prvih dveh fazah izvajanja (izdane odločitve o podpori in usmeritev predvidenih sredstev v programe in projekte) je po oceni Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) zadovoljivo, dodatno pa se je treba osredotočiti na fazo izplačil iz proračuna. Na eni strani je treba spodbuditi izvajanje posameznih projektov in programov na terenu, da bodo lahko za izvedene aktivnosti izdajali račune, na drugi pa pospešiti njihovo potrjevanje na ministrstvih.

Aktivnosti, predvidene v akcijskem načrtu za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se izvajajo po predvideni časovnici. Največji napredek je bil narejen na področju ukrepov za odpravo pomanjkljivosti informacijskega sistema, na katere je leta 2018 opozoril tudi revizijski organ Urad RS za nadzor proračuna. Uradu smo konec junija poročali o odpravi izpostavljenih pomanjkljivosti. Rezultati naknadne revizije potrjujejo, da sistem deluje, zagotavlja zanesljive podatke in omogoča nemoteno izvajanje kohezijske politike. Aktivnosti, povezane z izboljšanjem delovanja informacijskega sistema in uporabniške izkušnje, se še naprej intenzivno izvajajo in ostajajo pomembna prioriteta SVRK.

Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca junija 2019 bo objavljeno na spletni strani www.eu-skladi.si.