Skoči do osrednje vsebine

Na 19. festivalu za tretje življenjsko obdobje tudi o uresničevanju strategije dolgožive družbe

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
V sklopu Festivala za tretje življenjsko obdobje je danes potekala okrogla miza z naslovom Operacionalizacija strategije dolgožive družbe in črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi, na kateri je sodelovala tudi Sanja Ajanović Hovnik, namestnice direktorja, pristojna za razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Namestnica direktorja Sanja Ajanović Hovnik je poudarila, da se tudi v SVRK zavzemajo, da bi posameznik v vseh življenjskih obdobjih, tudi v starosti, živel aktivno, zdravo, neodvisno in varno. »Pred nami so pomembni izzivi, na katere nas opozarja tudi Evropska komisija. Kot enega od pogojev za koriščenje sredstev evropske kohezijske politike v naslednji finančni perspektivi postavlja tudi zakonsko ureditev področja dolgotrajne oskrbe. Staranje prebivalstva je družbeni izziv, ki se dotika vseh generacij in zahteva sistemske ukrepe, ki bodo obogatili in olajšali življenje vseh državljanov. Operacionalizacija strategije dolgožive družbe bo morala nasloviti vsaj šest izzivov, kot so: vzdržnost sistemov socialne zaščite; področje trga dela, področje izobraževanja in razvoja spretnosti; revščino; izboljšanje zdravja prebivalcev; zdravstveni sistem skupaj s sistemom dolgotrajne oskrbe; ustvarjanje spodbudne družinske politike.« Vsi našteti izzivi kažejo na to, da moja biti ukrepi za dolgoživo družbo oblikovani, tako da naslavljajo vse generacije.

Strategija dolgožive družbe predvideva aktivno staranje v vseh življenjskih obdobjih in vključuje zlasti večjo aktivnost starejših na družbenem, gospodarskem, socialnem in kulturnem področju. Namestnica je poudarila, da v SVRK povečevanje deleža starejšega prebivalstva vidijo kot potencial, ki ga je treba izkoristiti z aktivnejšo udeležbo v delovnih procesih in udejstvovanjem na drugih življenjskih področjih.

Na okrogli mizi so sodelovali tudi državni sekretar v Kabinetu predsednika vlade Uroš Prikl, Jasmina Opec Vöröš iz Mladinskega sveta Slovenije in predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana OPZDU Marjan Sedmak. Gosta okrogle mize sta bila tudi predsednik Odbora Državnega zbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide Vojko Starović  in zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.