Skoči do osrednje vsebine

Kako do povračila kupnine za letalske vozovnice, kupljene z bančno kartico tuje banke

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Potrošniki imajo možnost povračila kupnine za letalske vozovnice, katerih leti niso bili izvedeni, in plačilo katerih je bilo opravljeno z bančno kartico. Bankam, ki poslujejo na območju Slovenije, je bilo priporočeno, da naj pri potrošnikih, ki bodo vložili zahtevke za povračilo, kot potrdilo o odpovedanih letih upoštevajo začetek stečajnega postopka. Potrošniki, pri katerih bodo banke kljub temu zahtevale potrdilo o odpovedanih letih, lahko predložijo uradno obvestilo Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. To lahko še posebej koristi kupcem letalskih vozovnic, ki so plačilo opravili z bančno kartico, izdano s strani banke v tujini.

V pomoč vsem tistim, ki so nakup letalskih vozovnic opravili z bančno kartico, izdano s strani tuje banke, in za potrebe uveljavljanja povračila pri banki ne razpolagajo z ustreznim dokazilom o odpovedi leta, lahko kot potrdilo o odpovedanih letih predložijo naslednje obvestilo Javne agencije za civilno letalstvo o preklicu operativne licence in prepovedi opravljanja komercialnega zračnega prevoza z dne 30. 9. 2019.

V primeru, da je bilo plačilo letalske vozovnice opravljeno z bančno kartico tuje banke, potrošnik pa ima pri uveljavljanju svojega zahtevka težave, predlagamo, da se za pomoč obrne na Evropski potrošniški center, ki kot del mreže evropskih potrošniških centrov, ustanovljene s strani Evropske komisije, nudi potrošnikom pomoč pri uveljavljanju pravic v razmerju do podjetja iz druge države članice EU.

Obvestilo agencije v slovenskem jeziku

»Adrii airways d.o.o., imetniku operativne licence št. 37282-5/2011/5, izdane dne 24.11.2011 v skladu z Uredbo(ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti, se na podlagi sklepa, sprejetega na ustni obravnavi dne 25. 9. 2019, in v povezavi z 9. členom navedene uredbe, z dnem 30. 9. 2019 od 16. ure dalje operativna licence prekliče in prepove opravljanje komercialnega zračnega prevoza.«

Obvestilo agencije v angleškem jeziku

»The operating licence No 37282-5/2011/5, granted to Adria Airways on 24 November 2011, in accordance with Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community, pursuant to the decision taken during oral proceedings held on 25 September 2019, and in conjunction with Article 9 of that Regulation, was revoked on 30 September 2019 at 16:00. Adria Airways is not allowed to continue operations.«

 

Kontaktni Evropskega potrošniškega centra v Sloveniji

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 400 37 29

e-pošta: epc.mgrt@gov.si

spletna stran: www.epc.si