Skoči do osrednje vsebine

Naključne akcije nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov v Luki Koper

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorji za okolje in predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) so v septembru izvedli večje število naključnih akcij nadzora čezmejnega pošiljanja odpadkov na kontejnerskem terminalu in vstopno-izstopnem mestu za tovorni promet v Luko Koper. Zaradi možnega škodljivega vpliva, so posebno pozornost namenili čezmejnemu pošiljanju ozonu škodljivih snovi. Na področju odpadkov pa odpadni plastiki in tudi drugim vrstam odpadkov.

Kontejnerji so bili za pregled izbrani na podlagi analize tveganja, ki so jo izvedli predstavniki FURS. V sklopu izvedenih nadzorov je bilo pregledanih 16 kontejnerjev. V enem primeru je bila ugotovljena nezakonita pošiljka odpadkov, pošiljke namreč ni spremljala predpisana dokumentacija za pošiljanje odpadkov preko meja. Pošiljka je bila zadržana do razjasnitve dejstev oziroma dostave ustrezne spremljajoče dokumentacije.  V dveh primerih so bile ugotovljene nepravilne klasifikacijske številke odpadkov po Evropskem klasifikacijskem seznamu odpadkov, koda odpadkov po Baselski konvenciji je bila ustrezna. S strani nadzornih organov je bila zahtevana predložitev nove, pravilno izpolnjene dokumentacije, v enem primeru pa v dokument iz Priloge VII ni bil vpisan prevoznik odpadka. V ostalih 12 primerih so odpadki ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji.

V večini primerov so bili odpadki, odpadna plastika oziroma odpadne kovine, namenjene v Turčijo, Indijo, na Kitajsko in v Hong Kong.

 

Akcije so potekale v okviru IMPEL projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) ter operacije DEMETER V, ki jo je organizirala Svetovna carinska organizacija. Operacija DEMETER V je bila osredotočena na spremljanje in nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov kot tudi odkrivanje nezakonitih pošiljk odpadkov iz regij/držav, ki odpadke pošiljajo v države po vsem svetu.

 

Skupne akcije nadzora se bodo nadaljevale tudi v prihodnje.