Skoči do osrednje vsebine

Danes je mednarodni dan starejših

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Mednarodni dan starejših je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila zaradi pogosto spregledane vloge in položaja, ki ga ima ta skupina prebivalstva v družbi. Ministrstvo ob tej priložnosti poziva k odpravi diskriminacije te skupine in k vzpostavitvi učinkovitih mednarodnih mehanizmov za varstvo starejših.

Osrednji letošnji slogan je »Potovanje proti starostni enakosti«. Živimo v svetu, v katerem smo priča velikim demografskim spremembam. Naslednje leto naj bi število starejših od petinšestdeset let na našem planetu prvič v zgodovini preseglo število otrok, starih do pet let. Starejši se na žalost še vedno soočajo z neenakostjo in izključenostjo. Vključenost starejših v družbo ter priznanje socialnega, kulturnega, ekonomskega in političnega prispevka, ki ga dajejo svojemu okolju, sta bistvena za odpravo negativnih stereotipov in predsodkov o starejših.

Ministrstvo za zunanje zadeve si zato prizadeva za dogovor o problematiki starejših na svetovni ravni, kar jim bo omogočilo aktivnejšo vlogo v družbi. Slovenija odločno podpira zahteve po spoštovanju dostojanstva in človekovih pravic starejših, ustrezni umestitvi njihovega varstva v mednarodnopravni okvir ter njihovi obravnavi v okviru mednarodnih teles in neodvisnih mehanizmov, ki delujejo na področju človekovih pravic.

Ministrstvo za zunanje zadeve je podprlo tudi 19. festival za tretje življenjsko obdobje, ki se začenja ravno na današnji dan, in sicer z razstavo »Staranje. Družba za vse.« Razstavljene slike opozarjajo na pomen nediskriminacije in vključenosti starejših v družbo, s čimer se krepi medgeneracijsko sožitje.