Skoči do osrednje vsebine

Minister za okolje in prostor Simon Zajc podpira podnebni shod mladih in sporoča: »Čas je za dejanja!«

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor Simon Zajc v video nagovoru pozdravlja protest mladih in vseh ostalih za podnebno pravičnost in jih poziva, naj zdaj, ko poteka javna razprava o prvem podnebnem zakonu v Republiki Sloveniji, sodelujejo in posredujejo na Ministrstvo za okolje in prostor svoja mnenja in predloge.

Glavni cilj zakona, ki ga je MOP poslal v javno obravnavo 12.septembra letos, je doseči ogljično nevtralnost – to je ničelno stopnjo neto emisij TGP do leta 2050.

Zakon o podnebni politiki vzpostavlja mehanizme, preko katerih se bo podnebna politika izvajala v vseh sektorji. Ti mehanizmi obsegajo:

  • pripravo in sprejem dolgoročne podnebne strategije, ki bo analizirala stanje in določila cilje glede emisij TGP za leta 2030, 2040 in 2050;
  • pripravo in sprejem nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov, ki bodo kot programski dokument operacionalizirali podnebno strategijo in določili vmesne cilje ter ukrepe za njihovo doseganje;
  • pripravo in sprejem letnega poročila kot instrumenta spremljanja uspešnosti izvajanja podnebne politike;
  • ustanovitev Podnebnega sveta kot posebnega posvetovalnega telesa Vlade Republike Slovenije;
  • opredelitev vloge MOP, kot koordinatorja za izvajanje podnebne politike na vseh ravneh;
  • razglasitev podnebnega dne vsak tretji četrtek v mesecu oktobru, ko se bodo izvajale aktivnosti za podporo podnebni politiki.

Zakon o podnebni politiki določa le okvir za vzpostavitev podnebne politike v  Sloveniji, medtem ko bo podnebna politika natančneje določena ter operacionalizirana v dolgoročni podnebni strategiji, v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) ter v preostalih razvojnih sektorskih dokumentih. Temu pa seveda sledijo tudi ustrezne prilagoditve posameznih sektorskih predpisov, če bo to potrebno. V predlaganem zakonu opredeljeni cilji sledijo podnebnim ciljem Pariškega sporazuma, ki ga je leta 2016 ratificirala tudi Slovenija in se začne izvajati januarja 2021.

Zaradi razsežnosti podnebnih sprememb, njene medsektorske in meddržavne narave je ključno, da Slovenija sprejme tak Zakon o podnebni politiki s katerim bo celovito uredila mehanizme in okvir za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb. Pripombe in predloge lahko posredujete na e-naslov gp.mop@gov.si, do 12. 10. 2019.

 Objava zakona na e-demokraciji