Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Pikalo: "Brez raziskav in inovacij ni trajnostnega razvoja."

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta EU za konkurenčnost (raziskave). V razpravi ministrov o dolgoročni strategiji EU za trajnostno rast je predstavil stališče Slovenije, da je za doseganje ciljev trajnostnega razvoja potrebna “mešanica” vseh relevantnih politik, pri čemer morajo ključno vlogo omogočanja drugih politik in rešitev odigrati raziskave in inovacije.

“Doseganje novega modela Slovenija vidi preko dialoga z vsemi sektorskimi politikami, za kar bo potrebna prenova javnopolitičnega okvira, t.j. evropskega raziskovalnega prostora (ERA), ki mora podati usmeritev (na osnovi ciljev trajnostnega razvoja), zagotoviti povezavo s sektorskimi politikami in z izobraževanjem, prostor za raznolikost nacionalnih sistemov in skupno ukrepanje na vseh ravneh, vključevanje državljanov ter politično zavezanost k skupnim ciljem,” je med drugim izpostavil minister dr. Pikalo.

Po ministrovih besedah so raziskave in inovacije ključne za razvoj novih tehnologij in storitev. Samo raziskave in inovacije lahko omogočijo novosti, potrebne za prehod v trajnostni način življenja. Način, s katerim smo dosegali dosedanjo rast, ni več vzdržen. Obstoječ gospodarski model ne deluje trajnostno, raziskave in inovacije pa dokazujejo, da so alternative možne. 

Ministri so razpravljali tudi o morebitnih povezavah med programom Obzorje Evropa in drugimi programi EU. Minister dr. Pikalo je v razpravi pojasnil, da Slovenija preučuje vse možnosti sinergij programa Obzorje Evropa in strukturnih skladov za največja možna pametna vlaganja v raziskave in inovacije. Sinergije med Obzorjem Evropa in drugimi programi EU, pa tudi nacionalnimi in zasebnimi vlaganji, so po našem mnenju največja preizkušnja. V tem kontekstu vidimo priložnost za program Obzorje Evropa, da določi usmeritev vlaganj v raziskave in inovacije v vseh tematsko odprtih programih. Evropska partnerstva pa v Sloveniji vidimo kot mehanizem za pritegnitev več zasebnih vlaganj pri skupnih prioritetah.