Skoči do osrednje vsebine

VIDEO: Z dogovorom med MIZŠ in sindikatom SVIZ do izboljšanja položaja mobilnih učiteljev

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) sta dosegla dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč.

V ta namen sta danes, 24. septembra 2019, minister dr. Jernej Pikalo ter predsednica GO SVIZ Jelka Velički podpisala dogovor. Po podpisu dogovora pa je sledila izjava za javnost ministra dr. Pikala in glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja.

Dogovor med drugim ureja izenačitev plačil prevozov učiteljev za dodatno strokovno pomoč in mobilnih učiteljev v šolah in zavodih, ki imajo organizirano mobilno službo. Kratkoročno se zagotavlja tudi učinkovitejši postopek napredovanja mobilnih učiteljev, dolgoročno pa se bo zagotovilo ustreznejšo celostno umestitev dela mobilnega učitelja za dodatno strokovno pomoč v sistem vzgoje in izobraževanja.

Minister dr. Pikalo je ob podpisu dogovora med drugim poudaril, da želimo s tem dogovorom izboljšati pogoje za delo mobilnim učiteljem ter zagotoviti denarno nadomestilo za dobro delo, ki ga opravljajo. »Pomembno je, da smo odpravili anomalije na tem področju, tudi v luči bodočega kariernega sistema učiteljev. Na ministrstvu želimo poleg vpeljave 4. naziva učiteljev še prenoviti celotni karierni sistem učiteljev, saj ta ni bil nadgrajen vse od leta 1996,« je med drugim dejal minister.

MIZŠ bo do 15. oktobra 2019 imenovalo projektno skupino, ki bo pripravila akcijski načrt s kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi za reševanje problema pomanjkanja določenih profilov izvajalcev dodatne strokovne pomoči ter njihove sistemske umestitve.