Skoči do osrednje vsebine

V primeru odpovedi ali zamude letalskih letov imajo potniki zagotovljene določene pravice

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ljubljana, 24. septembra 2019 – V povezavi z neizvajanjem letalskih povezav podjetja Adria Airways Evropski potrošniški center opozarja, da imajo potniki v primeru, da njihovo potovanje ne poteka, kot je bilo predvideno, določene pravice, ki jih ureja evropska zakonodaja. Letalske družbe morajo v takih primerih potnikom zagotoviti vse informacije, izbiro med povračilom cene vozovnice ali spremembo poti do končnega cilja ter ustrezno oskrbo. V nekaterih primerih pa lahko potnikom pripada tudi odškodnina.

Pravice potnikov so odvisne od tega, ali je imel let zamudo, je bil odpovedan, ali pa je bilo zavrnjeno vkrcanje. Pravice imajo tudi v primeru, da je potnikova prtljaga zamujala na cilj, bila poškodovana ali izgubljena.

Let je odpovedan

Letalski prevoznik mora potnike pisno obvesti o odpovedi leta ter jih seznaniti z njihovimi pravicami, ter jim ponuditi možnost izbire med nadaljevanjem potovanja ali prekinitvijo potovanja.

Če se potnik odloči za drugo možnost, mu mora prevoznik povrniti stroške v višini polne cene vozovnice. V primeru nadaljevanja potovanja mora prevoznik ponuditi brezplačni prevoz s primerljivimi pogoji prevoza do namembnega letališča (nadomestni let) v najkrajšem možnem času oziroma pozneje, če se potnik s tem strinja. Prevoznik mora kriti vse morebitne stroške, povezane z nadomestnim letom (npr. prevoz med letališči, če nadomestni let poteka z drugega letališča od predvidenega).

Če ponujeni nadomestni let potniku ne ustreza, lahko to pisno utemelji ter vztraja, da mu prevoznik ponudi primernejšo možnost oziroma takšno možnost poišče sam in jo predlaga prevozniku. Nadomestni let lahko namreč opravi tudi drug letalski prevoznik.

V primeru odpovedi so potniki upravičeni tudi do odškodnine, razen če so za odpoved izvedeli več kot 14 dni pred predvidenim odhodom, ali pa če je odpoved posledica izrednih razmer, ki se jim ne bi bilo mogoče izogniti niti, če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi. Potnikom odškodnina ne pripada tudi v primeru, da so o odpovedi leta obveščeni manj kot 7 dni pred odhodom in jim je letalski prevoznik ponudil nadomestni let največ 1 uro prej in prihod manj kot 2 uri pozneje kot po prvotnem voznem redu.

Let je prestavljen

Če ima let zamudo, daljšo od 5 ur, lahko potnik prav tako izbira med prekinitvijo potovanja ter nadaljevanjem potovanja v najkrajšem možnem času oziroma pozneje, če mu to ustreza.

Potniki, ki na končno namembno letališče prispejo 3 ure ali več po predvidenem prihodu, so upravičeni tudi do odškodnine, enako kot potniki, katerih let je bil odpovedan. Višina odškodnine je odvisna od dolžine leta in znaša 250 evrov za lete do 1.500 km.

 

Postopek uveljavljanja pravic v primeru zamude ali odpovedi leta

V primeru zamude ali odpovedi leta naj potnik od osebja zahteva ustrezne informacije o svojih pravicah in jih poskuša uveljaviti.

Če potnik pri uveljavljanju pravic ni uspešen, naj na letalskega prevoznika naslovi pisno pritožbo – pri tem lahko uporabi spletni obrazec, ki je na voljo na spletni strani letalskega prevoznika (obrazec letalskega prevoznika Adria Airways) ali pa obrazec EU za pritožbo zaradi kršitve pravic letalskih potnikov.

Če pravic pri letalskem prevozniku ni mogoče uveljaviti, se lahko potnik pritoži pri pristojnem nadzornem organu v državi EU, kjer je letališče, s katerega naj bi letalo poletelo. V primeru zamude ali odpovedi leta na letališču v Republiki Sloveniji lahko potnik, ki mu letalski prevoznik ne odgovori v 8 tednih ali pa neutemeljeno zavrne njegov zahtevek, o tem obvesti Javno agencijo RS za civilno letalstvo kot nadzorni in pritožbeni organ. (https://www.caa.si/)

Za dodatne informacije in nasvete glede pravic v letalskem prevozu se lahko potniki obrnejo tudi na Evropski potrošniški center Slovenija, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Dodatne informacije

Več informacij o pravicah potrošnikov v letalskem prometu…

Kontakt Evropskega potrošniškega centra…