Skoči do osrednje vsebine

Možnosti za pomoč Adrii Airways so strani države omejene

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ljubljana, 24. septembra 2019 – Adria Airways je nedvomno pomembno podjetje za celotno slovensko gospodarstvo in še posebej za slovenski turizem. Podjetje je danes v privatni lasti, kar državi omejuje možnosti za pomoč. Je pa kljub temu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izkazalo pripravljenost pomagati podjetju, vendar ob pogoju, da ta predloži realen poslovni načrt. Slednje se ni zgodilo.

Težave Adrie Airways bodo imele kratkoročne posledice na naše gospodarstvo, ocenjujemo pa, da bi ostali prevozniki lahko sčasoma zapolnili vrzel, ki bi nastala ob morebitnem stečaju Adrie Airways. Slovenija ima kot letalska destinacija velik potencial, ki ga bo konkurenca v tej dejavnosti s pridom izkoristila. Sicer pa Adria Airways lahko zopet postane zanesljiv letalski prevoznik, če se celovito loti lastniškega, finančnega in poslovnega prestrukturiranja.

Že spomladi smo vodstvu podjetja Adria Airways povedali, da smo jim na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljeni pomagati – seveda znotraj zakonskih možnosti in na način, da to ne bi bila nedovoljena državna pomoč. Pri tem smo kot nujen predpogoj za nadaljnje pogovore postavili zahtevo za realen poslovni načrt, ki izkazuje, kako bo Adria Airways po naši pomoči izšla iz rdečih številk. Brez ustreznih načrtov namreč ne bi bilo odgovorno, da država podjetju odobri kakršnokoli pomoč. Adria Airways vse do danes ni predložila omenjenega načrta.

Trenutni lastnik Adria Airways je ob nakupu podjetja napovedal, da bo družbo prestrukturiral, ohranil slovenskega nacionalnega prevoznika in ga razvijal tudi v prihodnje ter s tem omogočil dolgoročne pozitivne učinke na proračun, slovensko gospodarstvo, razvoj stroke in vse deležnike družbe. To se več kot očitno ni zgodilo, zato obžalujemo, da se skuša državo sedaj prikazati kot glavnega krivca za nastale težave podjetja. Nesprejemljivo je, da lastnik na eni strani postavlja kratke roke za odziv države, na drugi pa sam v štirih mesecih ne predloži poslovnega načrta, ki je osnova za kakršenkoli korak, ki ga lahko naproti podjetju v očitnih težavah naredi država.

»Slovenija ima kot letalska destinacija izjemen turistični potencial. Ker smo izvozno usmerjena država, so naše potrebe po letalski povezljivosti s svetom tudi sicer velike – izvozno naravnana podjetja namreč nujno potrebujejo redne in zanesljive linije za poslovanje s tujino. Vse to so za letalska podjetja kot je Adria Airways priložnosti, ki jih ob ustreznem vodenju morajo znati izkoristiti. V kolikor jih ne znajo, jih prehiti konkurenca,« pojasnjuje minister Zdravko Počivalšek. »V tem trenutku me skrbi za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki se bo v vsaj letu dni, ki je pred nami, zagotovo soočalo s številnimi izzivi. Vendar pa verjamem, da Slovenija je in ostaja avio destinacija in bo moč povpraševanja po letalskih povezavah naredila svoje,« še dodaja minister.

Naj spomnimo tudi, da je bila Adria Airways nazadnje dokapitalizirana v letu 2011. Takrat je s strani države in bank upnic dobila 70 milijonov evrov. Evropska komisija je v postopku ex-post verifikacije odločila, da je bila dokapitalizacija izvedena v skladu z evropskimi pravili državnih pomoči na  področju reševanja in prestrukturiranja podjetij v težavah. Pred iztekom desetih let od obdobja od zadnje pomoči tako ne more prejeti nove pomoči države. »Ko bo Adria Airways poslovala na zdravih temeljih, bo lahko prosila tudi za druge pomoči, saj jih do takrat ne more prejeti,« še dodaja minister Počivalšek in pojasnjuje, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo največ možnosti za pomoč vidi predvsem na področju trženja in promocije države kot letalske destinacije.