Skoči do osrednje vsebine

40 let Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V Bernu so na današnji dan 1979 podpisali Konvencijo o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, bolj znano pod imenom Bernska konvencija. To je prva mednarodna pogodba, ki obravnava tako varstvo posameznih rastlinskih in živalskih vrst, kot tudi njihova domovanja. To načelo je povzela tudi evropska zakonodaja na področju varstva narave.


Slovenija je konvencijo podpisala leta 1998, ratificirala leto dni kasneje in v družbi 51 držav pogodbenic prispeva k ohranjanju skupnega naravnega bogastva. Med bolj prepoznavnimi dejavnostmi konvencije je ekološko omrežje Emerald, ki v 15-ih državah dopolnjuje omrežje Natura 2000 držav Evropske unije. Stalni odbor Bernske konvencije skrbi tudi za Evropsko diplomo za zavarovana območja. Podeljuje jo zavarovanim območjem evropskega pomena, ki so zgledno upravljana. Doslej so od leta 1965 podelili to prestižno priznanje le 74 območjem v 29 državah. V Sloveniji ima to priznanje Triglavski narodni park (2004).

Bernska konvencija deluje v okviru Sveta Evrope in s tem poudarja pomembno povezavo človekovih pravic z ohranjanjem narave. Kakor ne moremo človeka izvzeti iz narave, tako je tudi neodtujljiva pravica (in seveda tudi dolžnost!) človeka do ohranjenega okolja. Varstvo narave torej tudi prispeva k zagotavljanju človekovih pravic. Svet Evrope je jubilej pospremil s sloganom Zdrava narava za zdrave Evropejce.

Več informacij