Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za poslovno cono v občini Mežica

Ljubljana, 16. september 2019 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Poslovna cona območja Glančnik«. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta je 478.000 evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 302.000 evrov.

Namen projekta je ureditev dostopa in dograditev obstoječe komunalne infrastrukture v Poslovni coni območja Glančnik v občini Mežica. S tem bo omogočeno normalno delovanje cone s ciljem izboljšanja pogojev za gospodarsko dejavnost malih in srednjih podjetij. V okviru naložbe bo izvedena rekonstrukcija dovozne lokalne ceste v poslovno cono in zgrajena fekalna ter meteorna kanalizacija.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Občino Mežica.