Skoči do osrednje vsebine

Slovenija na Svetovni turistični organizaciji predstavila svoj model zdraviliškega turizma v Sloveniji

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar skupaj z direktorico Slovenske turistične organizacije Majo Pak danes zaključuje večdnevno 23. zasedanje generalne skupščine Svetovne turistične organizacije Združenih narodov (UNWTO), ki poteka v Saint Petersburgu, Ruska federacija. V ospredju plenarnega zasedanja, ki poteka vsake dve leti, je izobraževanje in zaposlovanje v turizmu.

Državna sekretarka je na forumu visokih predstavnikov o medicinskem in zdravstvenem turizmu predstavila dolgoletno tradicijo zdraviliškega turizma v Sloveniji, posebnosti »wellness« in spa ponudbe ter priložnosti za slovenski turizem, ki izvirajo iz potenciala in razvoja medicinskega turizma.

V svojem govoru je poudarila dolgoletno tradicijo zdraviliškega turizma v Sloveniji, ki sega že v čase Rimljanov. Poudarila je dolgo tradicijo združevanja in že več kot 60 let obstoja Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. Izpostavila je tudi razvoj produktov s poudarkom na preventivnih programih in dvigovanjem kakovosti vseh nastanitvenih objektov in terapevtske, bazenske in sprostitvene ponudbe ter ostalih storitev, ki jih nudijo slovenska zdravilišča.

Izobraževanje in zaposlovanje v turizmu, uresničevanje 4. in 8. cilja trajnostnega razvoja

Zasedanje Generalne skupščine UNWTO je osredotočeno na temo "Izobraževanje in zaposlovanje v turizmu, uresničevanje 4. in 8. cilja trajnostnega razvoja*". Delegati so razpravljali o izzivih prihodnosti dela v turizmu in o tem, kako lahko sektor prispeva k uresničevanju Agende 2030 in ciljih trajnostnega razvoja na nacionalni in svetovni ravni.

Ugotavljajo, da bo turizem v prihodnjih letih še naprej naraščal. To predstavlja tako priložnost kot izziv. Priložnost je vlaganje in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v turističnem sektorju. Izziv je, da bo za podporo pričakovani rasti sektor potreboval zadostno, visoko usposobljeno in motivirano bazo človeškega kapitala, ki bo ustrezala trenutnim in prihodnjim zahtevam trga ter na koncu povečala konkurenčnost in trajnost turističnih destinacij.

Generalna skupščina je vrhovni organ UNWTO, katere redna zasedanja potekajo vsaki dve leti in je najpomembnejše svetovno srečanje visokih turističnih uradnikov in visokih predstavnikov zasebnega sektorja. Na njej delegati držav članic UNWTO odločajo o ključnih zadevah organizacije, odločajo o članstvu v organih UNWTO, kot je program dela 2020-2021 ipd.

 

 

* Razvojni cilj 4 (Zagotoviti vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vse) in 8 (spodbujati trajnostno, vključujočo in trajnostno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlovanje ter dostojno delo za vse).