Skoči do osrednje vsebine

Na razvojni konferenci kohezijske regije Vzhodna Slovenija

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Namestnica direktorja, pristojna za razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Sanja Ajanović Hovnik se je v Slovenski Bistrici udeležila razvojne konference Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Predstavila je proces programiranja in programske usmeritve regionalnega razvoja v novem programskem obdobju 2021–2027.

Namestnica direktorja je na konferenci predstavila širšo umestitev kohezijske ovojnice v okviru večletnega finančnega okvira (VFO), ki po projekcijah iz maja 2018 nakazuje devet odstotkov manj sredstev kot v prejšnjem obdobju. Opozorila je, da dogovor o VFO še ni sprejet. Obstaja možnost, da bo Evropska komisija v procesu alokacije sredstev upoštevala statistične podatke Eurostata o razvoju v letih 2015–2017, kar za Slovenijo ni ugodno, saj bi to najverjetneje pomenilo padec ovojnice.

Poudarila je, da s programiranjem označujemo proces priprave vseh potrebnih dokumentov, ki poteka sočasno s pogajanji za VFO in zakonodajnim paketom kohezijskih uredb. V nadaljevanju je izpostavila ključne poudarke zakonodajnega paketa in predstavila okvirno časovnico priprav na izvajanja finančne perspektive 2021–2027. Napovedala je tudi ustanovitev treh skupin, ki bodo delale na pripravi na novo programsko obdobje. V skupni za pripravo programa bodo tako tudi predstavniki regij in občinskih združenj.

Povedala je, da naložbene potrebe Slovenije, ki so bile pripravljene v sodelovanju z ministrstvi, obema kohezijskima regijama in ZMOS, predstavljajo naš skupni usklajen odziv na aneks D, ki ga je v okviru Evropskega semestra prvič pripravila in predstavila Evropska komisija (EK). Povedala je še, da so se pogovori z EK na temo priprave dokumentov pričeli prejšnji teden v Bruslju. Naslednji sestanek, kamor bodo vabljeni tudi člani skupine za program, bo 1. oktobra v Ljubljani. Dodala je, da bodo morale imeti vsebine, ki se jih bo naslavljalo v okviru teritorialnih pristopov, poudarek na vsebini in ne na geografski ali drugi administrativni razmejitvi. Izhajati bo treba iz analize potreb in potencialov vsake regije posebej. Izpostavila je, da bo treba postaviti prioritete, ki bodo izkazovale evropsko dodano vrednost Za konec je udeležencem konference zaželela dobro delo in izpostavila, da le zaupanje in partnerski odnos, ki mu je SVRK zavezan, lahko pripeljejo k želenemu gospodarskemu in družbenemu preboju.