Skoči do osrednje vsebine

Eko sklad v prvi polovici leta z rekordnim obsegom spodbud

Eko sklad je v prvi polovici leta izplačal rekorden obseg dodeljenih spodbud za okoljske naložbe, in sicer največ za energetsko učinkovitost. V prvi polovici letošnjega leta je bilo izplačanih 29 mio evrov subvencij, kar je dvakrat toliko kot v prvem polletju lani in več kot v povprečju zadnjih let na letni ravni. Velik porast je bil letos tudi pri dodeljenih kreditih, in sicer je bilo koriščenih za 18 mio evrov kreditov, kar je 50% več kot v prvem polletju lanskega leta.

Sicer pa obseg aktivnosti Eko sklada strmo narašča. V zadnjih 10 letih so s približno 260 mio evrov nepovratnih sredstev sofinancirali skoraj 110.000 naložb v učinkovito rabo energije in dodelili okrog 280 mio evrov kreditov za dobrih 10.000 okoljskih naložb. V letu 2019 pa so se aktivnosti še bistveno okrepile. Tako Eko sklad že več kot četrt stoletja spodbuja naložbe v zeleno prihodnost. V okviru delovanja Eko sklada so na voljo nepovratne finančne spodbude, ugodni krediti in brezplačno svetovanje. V zadnjih letih pa je najbolj poznan po subvencijah za učinkovito rabo energije. Učinek vseh teh naložb je zmanjšanje izpustov CO2 za skoraj 320.000 ton in 1.380 GWh prihranjene energije. Za izvedbo teh investicij je bilo potrebnih letno okrog 1500 delovnih mest. Če pa upoštevamo še posredne učinke, se lahko zaključi, da Eko sklad s svojimi spodbudami ustvari približno  2400 »zelenih« delovnih mest.