Skoči do osrednje vsebine

Začetek 42. zasedanja Sveta OZN za človekove pravice

Danes se v Ženevi začenja 42. redno zasedanje Sveta OZN za človekove pravice (SČP), ki bo zasedalo do 27. septembra 2019. Med tematikami, ki bodo v ospredju na tokratnem zasedanju, bo Slovenija posebej pozorno spremljala izobraževanje in usposabljanje za človekove pravice, pravice starejših ter krepitev moči žensk in deklic.

Na tokratnem zasedanju bo uvodoma nastopila visoka komisarka OZN za človekove pravice Michelle Bachelet, ki bo predstavila poročila svojega Urada in aktualno stanje človekovih pravic po svetu.  Zasedanje je tradicionalno osredotočeno na situacije človekovih pravic po državah, med katerimi bodo v ospredju Burundi, Demokratična republika Kongo, Jemen, Mjanmar, Sirija, Sudan in Venezuela. Prav tako bo SČP obravnaval pobude s posameznih tematskih področij, med drugim glede smrtne kazni, človekovih pravic do vode in sanitarij, pravice do zdravja, rasizma, pravice do zasebnosti ter povračilnih ukrepov zoper zagovornike človekovih pravic.  

Slovenija bo aktivno sodelovala v razpravah in pogajanjih o posameznih resolucijah, ki bodo obravnavane tekom zasedanja. Na zasedanju bo skupaj z drugimi državami članicami Platforme za izobraževanje za človekove pravice predlagala resolucijo o Svetovnem programu za izobraževanje za človekove pravice, ki se bo osredotočila na sprejem četrte faze Svetovnega programa (2020-2024), kjer bo v fokusu ciljna skupina mladih.

V okviru zasedanja bodo organizirani interaktivni dialogi z različnimi nosilci tematskih mandatov posebnih postopkov SČP. Slovenija bo posebno pozornost namenila razpravam o pravicah starejših, do varne pitne vode in sanitarij ter povračilnim ukrepom zoper civilno družbo. Prav tako so predvidene razprave z nekaterimi nosilci posebnih postopkov po posameznih državah, med katerimi izpostavljamo predstavitev poročila neodvisne mednarodne misije za ugotavljanje dejstev za Mjanmar, preiskovalnih komisij za Burundi in okupirana palestinska ozemlja ter predstavitev poročila skupine strokovnjakov za Jemen. Glede na nedavne dogodke v Sudanu bo aktualna tudi razprava o stanju v tej državi. Potekala bo tudi letna razprava o vpenjanju vidika spola v delo SČP.