Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 - 1. del

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v Uradnem listu je objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 1. del.

Predmet Javnega razpisa študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2019/20 – 1. del je subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izvajajo javno službo, in v javnih zavodih, ki izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami oziroma v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami kot javno službo.

Na razpis se je mogoče prijaviti do 30. septembra 2019. Nanj lahko kandidirajo strokovni delavci, ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani v študijske programe za izpopolnjevanje izobrazbe oziroma v magistrske študijske programe navedene v razpisu. Za subvencioniranje šolnin tistih programov za izpopolnjevanje izobrazbe, ki niso vključeni v ta razpis, bo ministrstvo objavilo dodaten razpis študijskih pomoči. Ta razpis bo objavljen predvidoma v začetku naslednjega koledarskega leta.

Višina razpoložljivih sredstev na razpisu je 150 tisoč evrov. Do subvencioniranja šolnine so v skladu z določili razpisa upravičeni strokovni delavci, ki so na izobraževanje vpisani s soglasjem delodajalca in za namen financiranja šolnine študijskega programa niso prejeli sredstev s strani pravne osebe oziroma šolnina iz teh sredstev ni financirana v celoti. Če je kandidat za namen financiranja šolnine študijskega programa prejel sredstva s strani pravne osebe, se v skladu z namenom razpisa subvencija šolnine zmanjša tako, da seštevek dodeljene subvencije in že prejetih sredstev od pravne osebe ne presega šolnine za študijski program.