Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019–2020 (Procesne izboljšave 2019–2020)«. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga bo predvidoma danes objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša 2,1 milijona evrov. Prispeval jih bo Evropski sklad za regionalni razvoj, in sicer okvirno 1,4 milijona evrov v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 693.000 evrov v kohezijski regij Zahodna Slovenija. Zasebni prispevek (25 oziroma 30 odstotkov) zagotavljajo upravičenci iz lastnih virov.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav, kot so npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management itd. To bo hkrati tudi spodbuda za prehod v (S)Industrijo 4.0.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Iskalnik