Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 42. redne seje Vlade RS s področja MOP

Vlada RS je na 42. redni seji obravnavala 2 točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Imenovanje sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa

Vlada RS je v svet Javnega zavoda Krajinski park Kolpa imenovala člane:  Anita Jesih, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor; Jure Kuhar, predstavnik Ministrstva za kulturo; Snežana Čanak, predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; Aleksandar Arsekić, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;  Ervina Jarc, predstavnica Ministrstva za finance; Jože Kregar, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Alenka Pavlovec, predstavnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada je za predsednico sveta imenovala Anito Jesih. Mandat članov začne teči z dnem konstitutivne seje sveta in traja štiri 4 leta.

Imenovanja in razrešitve v delovni skupino za odpravo neprofitne najemnine in uvedbo stanovanjskega dodatka

Vlada RS je v delovni skupini za odpravo neprofitne najemnine in uvedbo stanovanjskega dodatka po Resoluciji o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025: razrešila vodjo delovne skupine Vesno Dragan, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), in namesto nje za vodjo delovne skupine imenovala Alena Červa, MOP; razrešila člana delovne skupine Simona Švarca, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), in namesto njega imenovala članico mag. Valentino Vehovar, MDDSZ; razrešila članico delovne skupine Jasno Metličar, MDDSZ, in namesto nje imenuje Špelo Lipnik, MDDSZ.

Iskalnik