Skoči do osrednje vsebine

Trije Slovenci uspešni na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta za raziskovalce, ki začenjajo svojo samostojno raziskovalno kariero

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Slovenska raziskovalca dr. Nejc Hodnik s Kemijskega inštituta in dr. Matjaž Humar z Instituta Jožef Stefan uspešna na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta za raziskovalce, ki začenjajo svojo samostojno raziskovalno kariero

Evropski raziskovalni svet je danes, 3. septembra, objavil rezultate svojega razpisa za raziskovalce, ki začenjajo svojo samostojno raziskovalno kariero (ERC Starting Grant 2019). Z veseljem objavljamo novico, da je ERC izmed  3062 obravnavanih projektnih predlogov z vseh znanstvenih področij izbral za financiranje 408 projektov, med njimi tudi dva slovenska projekta. Izbrana slovenska raziskovalca sta uspela ne le v evropski, ampak kar svetovni konkurenci, saj so na tem razpisu sodelovali prijavitelji iz 51 držav. To je do zdaj najbolj mednaroden odziv na kakšen ERC razpis.

 Dr. Nejc Hodnik s Kemijskega inštituta je s svojo izjemno znanstveno idejo prepričal panel za fizikalno in analizno kemijo, da je s skoraj 1,5 milijoni sredstev podprl njegov petletni projekt 123STABLE – razvoj zelo stabilnih nanostrukturiranih elektrokatalizatorjev. Glavni cilj projekta je z novim pristopom izboljšati obstojnost elektrokatalizatorjev, kar je zelo pomembno za prihodnjo elektrifikacijo družbe na osnovi vodikovega gospodarstva. Potrebni viri za te procese so namreč v svetu zelo redki in neenakomerno porazdeljeni. Zato šibka stabilnost katalizatorjev, ki vodi v neučinkovito rabo teh virov, predstavlja oviro za bolj trajnostno naravnano pridobivanje električne energije. Pridobljeni projekt je že tretji raziskovalni ERC projekt za Kemijski inštitut.

 Dr. Matjaž Humar z Instituta Jožef Stefan pa je s svojim pionirskim znanstvenim predlogom navdušil evalvacijski panel za fiziko trdne snovi in za svoj petletni projekt Cell-lasers – Celični laserji: Povezovanje optičnih resonanc z biološkimi procesi pridobil skoraj 1,5 milijonov evrov. Osnovni namen projekta je raziskati možnosti za uspešno integracijo laserjev v žive celice, kar bi bistveno izboljšalo študij kompleksnih procesov v živih celicah v primerjavi z zdaj znanimi metodami. To bi omogočilo spremljanje dogajanja v posamezni celici tudi globoko v tkivu, kar bi močno vplivalo na več področij vključno z medicino. Za Institut Jožef Stefan je to že drugi raziskovalni ERC projekt.  

 Kot zanimivost lahko dodamo, da je na tem razpisu pridobil ERC projekt s področja znanosti o vesolju dr. Andrii Tykhonov z Univerze v Ženevi, ki je 2013 doktoriral na Univerzi v Ljubljani in v tistem času tudi pridobil slovensko državljanstvo.

 Znanstvena odličnost je ena izmed prioritet Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zato skupaj z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost z različnimi ukrepi aktivno podpiramo slovenske prijaviteljice in prijavitelje na razpisih ERC. Tudi oba današnja slovenska dobitnika sta izkoristila to ponujeno podporo. Verjamemo, da lahko tej dolgoročni podpori pripišemo del zaslug za izboljšanje uspešnosti slovenskih prijav. Namreč ERC vsako leto objavi tri razpise za raziskovalce na različnih stopnjah kariere in od začetka delovanja ERC v letu 2007 so slovenske raziskovalne ustanove v vlogi prijavitelja pridobile šele deset projektov. Ugotavljamo pa, da se je v zadnjih letih uspešnost prijav izboljšala, saj od vključno leta 2015 Slovenija pridobi vsaj en projekt letno na razpisih ERC. Tokrat so slovenske raziskovalne ustanove pridobile kar dva projekta že na prvem razpisu za začetnike in rezultate drugih dveh še pričakujemo, ter upamo, da s tem uspehov v tem letu še ni konec.