Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za mobilnost študentov iz socialno šibkejših okoljih na Univerzi Ljubljana

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za program »Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019, Univerza v Ljubljani«. Skupna višina sredstev namenjenih za program je 650.800 evrov. Evropski socialni sklad prispeva 80 odstotkov oziroma 520.640 evrov.

Namen programa je izboljšati udeležbo slovenskih študentov iz socialno šibkejših okolij na izmenjavah v tujini in posledično povečati učinek mobilnosti in pridobivanje novih kompetenc za potrebe trga dela.

Pričakuje se, da bodo študenti kot ciljna skupina programa poleg pridobivanja novih kompetenc in strokovnega znanja izboljšali tudi znanje jezika, spoznali delo v drugačnem okolju, se naučili prilagajati, sodelovati in postati bolj samostojni in samozavestni. Izkušnja v tujini naj bi izboljšala konkurenčnost študentov na trgu delovne sile po končanem študiju. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe.

Gre za eno v nizu odločitev o podpori za program mobilnosti študentov na slovenskih univerzah.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.